OZNÁMENÍ

 

KONTAKT NA SPRÁVCE OBECNÍCH BYTŮ:

 

Bytasen, spol. s r.o.

Kotěrova 1b, 613 00 Brno

tel.:  734 767 727

khulova@bytasen.cz www.bytasen.cz

Správa bytového hospodářství se stará o oblast, která má na starosti správu bytových domů, což znamená zajišťování veškerých oprav a zajištění služeb pro nájemníky (vodné, stočné, dodávka tepla a teplé vody, osvětlení společných prostor, výtahy, úklid) a roční vyúčtování uvedených služeb. Dále se stará o zpracování předpisů nájmů, sleduje úhrady nájmů, upomíná nedoplatky a vyhotovuje evidenční listy.

 Správu provádí BYTASEN, spol. s r.o.              vedoucí pobočky   Eva Štěpánková 541 210 224

 provozovna:   Kotěrova 1b                                                                 Jsme tu pro Vás:    pondělí 7.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.

                          613 00  Brno-Černá Pole                                                                          úterý     7.30 - 8.30 hod.

                          tel.: 541 210 224, 734 767 727                                                                 středa  7.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.

                          email:    zabovresky@bytasen.cz                                                            čtvrtek  7.30 - 8.30 hod.

                          www.bytasen.cz                                                                                         pátek    7.30 - 8.30 hod.