Mobilní svoz biologicky rozložitelného odpadu

v městské části Brno-Komín v roce 2023

Svoz bioodpadu probíhá v uvedené termíny vždy od 8.30 hod. do 12.15 hod., kdy kontejner objíždí deset stanovišť. Jejich seznam včetně časů, kdy je na nich kontejner přistaven, najdete v souboru níže. Pokud Vám daná stanoviště nevyhovují, je možné po domluvě s paní starostkou, zajistit přistavení kontejneru i na jiné místo. V takovém případě volejte na číslo: 724 150 603.

Termíny svozu:

25.03.2023

08.04.2023

22.04.2023

13.05.2023

03.06.2023

22.07.2023

12.08.2023

09.09.2023

23.09.2023

07.10.2023

21.10.2023

04.11.2023

18.11.2023

ikona Termíny svozu bioodpadu 2023 vč. časů na jednotlivých stanovištích (PDF 118.83 kB)