Mobilní svoz biologicky rozložitelného odpadu

v městské části Brno-Komín v roce 2020

Svoz bioodpadu probíhá v uvedené termíny vždy od 8.30 hod. do 12.25 hod., kdy kontejner objíždí deset stanovišť. Jejich seznam včetně časů, kdy je na nich kontejner přistaven najdete v souboru níže. Pokud Vám daná stanoviště nevyhovují je možné po domluvě s paní starostkou, zajistit přistavení kontejneru i na jiné místo.

Termíny svozu:

28.03.2020    VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÝM UDÁLOSTEM ZRUŠENO DO ODVOLÁNÍ, SLEDUJTE WEB - AKTUALITY

11.04.2020    VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÝM UDÁLOSTEM ZRUŠENO DO ODVOLÁNÍ, SLEDUJTE WEB - AKTUALITY

25.04.2020    VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÝM UDÁLOSTEM ZRUŠENO DO ODVOLÁNÍ, SLEDUJTE WEB - AKTUALITY

16.05.2020    VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÝM UDÁLOSTEM ZRUŠENO DO ODVOLÁNÍ, SLEDUJTE WEB - AKTUALITY

13.06.2020

15.08.2020

12.09.2020

26.09.2020

10.10.2020

24.10.2020

07.11.2020

21.11.2020                    

ikona Mobilní svoz bioodpadu 2020 - říjen, listopad (PDF 114.01 kB)