Mobilní svoz biologicky rozložitelného odpadu

v městské části Brno-Komín v roce 2021

Svoz bioodpadu probíhá v uvedené termíny vždy od 8.30 hod. do 12.15 hod., kdy kontejner objíždí deset stanovišť. Jejich seznam včetně časů, kdy je na nich kontejner přistaven najdete v souboru níže. Pokud Vám daná stanoviště nevyhovují je možné po domluvě s paní starostkou, zajistit přistavení kontejneru i na jiné místo.

Termíny svozu:

27.03.2021               

10.04.2021                     

24.04.2021                     

15.05.2021                 

12.06.2021                       

24.07.2021                       

14.08.2021                       

11.09.2021               

25.09.2021                                               

09.10.2021                       

23.10.2021                   

06.11.2021                       

20.11.2021

ikona Termíny svozu bioodpadu 2021 vč. časů na jednotlivých stanovištích (PDF 118.66 kB)