Mobilní svoz biologicky rozložitelného odpadu

v městské části Brno-Komín v roce 2024

Svoz bioodpadu probíhá v uvedené termíny vždy od 8.30 hod. do 12.40 hod., kdy kontejner objíždí jedenáct stanovišť. Jejich seznam včetně časů, kdy je na nich kontejner přistaven, najdete v souboru níže. 

Termíny svozu:

23.03.2024

13.04.2024

27.04.2024

11.05.2024

08.06.2024

20.07.2024

17.08.2024

07.09.2024

21.09.2024

05.10.2024

19.10.2024

02.11.2024

16.11.2024

30.11.2024

ikona Termíny svozu bioodpadu 2024 vč. časů na jednotlivých stanovištích (PDF 116.35 kB)