Mobilní svoz biologicky rozložitelného odpadu

v městské části Brno-Komín v roce 2022

Svoz bioodpadu probíhá v uvedené termíny vždy od 8.30 hod. do 12.15 hod., kdy kontejner objíždí deset stanovišť. Jejich seznam včetně časů, kdy je na nich kontejner přistaven, najdete v souboru níže. Pokud Vám daná stanoviště nevyhovují, je možné po domluvě s paní starostkou, zajistit přistavení kontejneru i na jiné místo. V takovém případě volejte na číslo: 724 150 603.

Termíny svozu:

26.03.2022

09.04.2022       

23.04.2022                                         

14.05.2022

11.06.2022                       

23.07.2022                   

13.08.2022                       

10.09.2022

24.09.2022

08.10.2022

22.10.2022

05.11.2022

19.11.2022 

ikona Termíny svozu bioodpadu 2022 vč. časů na jednotlivých stanovištích (PDF 118.85 kB)