Zimní údržba

Plán zimní údržby včetně mapy byl schválen Radou MČ Brno-Komín.

Rozsah čištění komunikací je v návaznosti na poskytnutí finančních prostředků, které má MČ Brno-Komín k dispozici.

V plánu zimní údržby je uvedeno pořadí důležitosti úklidu, dále pak plochy, které MČ neudržuje a plochy, které udržují Brněnské komunikace. Vše odlišeno barevně.

Současně jsou na území MČ Brno-Komín komunikační plochy, jejichž případě se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Seznam těchto ploch obsahuje nařízení statutárního města Brna č. 18/2021, které naleznete na tomto odkazu. Část tohoto nařízení, která se vztahuje pouze k území MČ Brno-Komín je k dispozici níže. S ohledem na to, že smlouva na provádění zimní údržby byla uzavřena až v době, kdy již nebylo možné zajistit aktualizaci tohoto nařízení, jsou některé komunikační plochy uvedeny jako neudržované i přesto, že je jejich zimní údržba nově zasmluvněna (aktualizaci nařízení bude možné provést až od sezóny 2024/2025). 

Kontaktní osoby – zimní údržba

Zimní údržbu chodníků a vozovek na území MČ Brno-Komím zajišťuje společnost DVOŘÁK comte, a.s., Malá strana 20, 679 38 Cetkovice, IČO 25329219

Dispečerský telefon (nepřetržitě) – 739 060 681

Za MČ Brno-Komín: Ing. Monika Šorfová, e-mail: sorfova@komin.brno.cz, tel.: 541 428 185 

Mapy provádění zimní údržby

A) Chodníky

ikona 1523100744_Příloha č. 3 Mapa chdoníků, zastávek, schodišť k zimní údržbě (PDF 1.74 MB)

B) Vozovky

ikona 1523100743_Příloha č. 2 Mapa vozovek k zimní údržbě (PDF 1.4 MB)

Komunikační plochy, na kterých se schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí nezajišťuje:

ikona nar18_2021_obecna cast (PDF 42.21 kB)

ikona nar18_2021_priloha1_Brno-Komin (PDF 159.65 kB)

ikona nar18_2021_priloha2_Brno-Komin (PDF 1.94 MB)

 

Jak postupovat v případě úrazu na komunikaci

V případě úrazu na komunikaci může poškozený podat písemnou žádost o odškodnění adresovanou Statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15, 624 00 Brno. V případě potřeby lze využít vzorový formulář, který je umístěn pod tímto textem. Žádost je možné podat i bez tohoto formuláře, musí ale obsahovat všechny potřebné údaje. Žádost je nezbytné podat prostřednictvím podatelny, a to osobně, poštou, popř. elektronicky vlastní datovou schránou nebo e-mailem se zaručeným el. podpisem. Žádost není možné podat e-mailem bez zaručeného el. podpisu prostřednictvím adresy info@komin.brno.cz

ikona Hlášení škody (PDF 141.39 kB)