Kompostéry

kalendář 14. 09. 2018

Město Brno ve spolupráci s městskou společností SAKO prodává občanům dotované kompostéry za třetinovou cenu. Reaguje tak na velký zájem o kompostování a současně na potřebu předcházet vzniku biologicky rozložitelného odpadu. O cenově zvýhodněné kompostéry můžete požádat na webových stránkách www.resako.cz . K dispozici je: ·         260 ks 900litrových kompostérů (cena 760 Kč vč. DPH) ·         90 ks 400litrových kompostérů (cena 430 Kč vč. DPH) ·         15 ks 950litrových kompostérů (cena 760 Kč vč. DPH) Žadatel musí splňovat následující podmínky:   ·         je fyzická osoba starší 18 let, ·         musí mít trvalé bydliště na území statutárního města Brna, ·         kompostéry musí být umístěny pouze k objektům (bytový dům, rekreační objekt, rodinný dům) na území statutárního města Brna, ·         žadatel nesmí mít nedoplatky v platbě místního poplatku za provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu, ·         žadatel musí absolvovat školení o kompostování formou e-learningu (viz níže), ·         žadatel má nárok pouze na 1 dotovaný kompostér.   Podrobnější informace a rezervační formulář najdete na www.resako.cz. V případě dotazů volejte tel: 548 138 212, 725 339 536 nebo pište na email: envicentrum@sako.cz.  

Proběhne: 14. 09. 2018 – 31. 12. 2018

Další informace šipka

Upozornění na podvodné jednání

kalendář 10. 09. 2018

Upozorňuji na podvodné jednání zaměřené především na seniory. Po Komíně chodí osoba vydávající se za kominíka společnosti Českomoravská energetická a obchodní společnost s.r.o. a nabízí kominické služby. Za jejich provedení si účtuje neúměrné částky a předkládá falešnou zprávu o provedení kontroly s opakujícím se číslem zprávy 13279660. Se zástupcem firmy jsem mluvila, firma je v likvidaci. Jedná se pravděpodobně o podvodné jednání bývalého zaměstnance, který si okopíroval zprávu o provedení kontroly. Dle sdělení firmy ten člověk nemá oprávnění provádět kominické práce. Celou věc aktuálně šetří Policie ČR. Pokud máte kdokoliv podobnou zkušenost, obraťte se na mě mailem (blatna@komin.brno.cz) nebo telefonicky (724150603). Milada Blatná, starostka

Další informace šipka

Komínské vinobraní

kalendář 16. 08. 2018

Proběhne: 21. 09. 2018 18:00 – 22. 09. 2018 23:00

Další informace šipka

pozvánka na KoKošt

kalendář 16. 08. 2018

Bližší informace

https://www.sokolbrno.cz/aktuality/113/kokost

Proběhne: 15. 11. 2018 – 30. 11. 2018

Další informace šipka

pozvánka na Vavřinecké hody

kalendář 20. 06. 2018

Proběhne: 11. 08. 2018 23:59 – 12. 08. 2018 23:59

Další informace šipka

POZVÁNKA na zasedání ZMČ

kalendář 11. 06. 2018

Proběhne: 20. 06. 2018 17:00 – 20. 06. 2018 19:00

Další informace šipka

Pozvánka na sportovní den seniorů

kalendář 04. 06. 2018

Zveme Vás na sportovní den seniorů, který bude v sobotu 16.6.2018

v Brně-Řečkovicích od 10.00 hod.

Zájemci, hlaste se na sociálním oddělení ÚMČ Brno-Komín do 10.6.2018.

Hromadný sraz v sobotu 16.6.2018 v 9.15 hod. u Staré hasičky.

těšíme se na Vás.

Proběhne: 16. 06. 2018 10:00 – 16. 06. 2018 14:00

Další informace šipka

Pozvánka na dětský den

kalendář 30. 05. 2018

Proběhne: 30. 05. 2018 – 03. 06. 2018

Další informace šipka

Upozornění na podvodné jednání

kalendář 30. 05. 2018

Komínská pobočka České pošty nás aktuálně upozornila na případy, kdy starší občané byli osloveni ženou a mužem s tím, že provádějí kontrolu čísla inkasa (SIPO), a proto žádají o jeho předložení. Kontrolu zdůvodnili podezřením na existující chyby v těchto číslech. Česká pošta sděluje, že žádné oficiální kontroly tohoto typu neprobíhají. Za městskou část občany upozorňujeme na možné zneužití údajů a doporučujeme v takových případech kontaktovat městskou policii, linka 156. Městská policie obdržela od starostky  podnět na podezření na podvodné jednání.

Proběhne: 30. 05. 2018 – 30. 06. 2018

Další informace šipka

Pozvánka na nedělní koncert

kalendář 16. 05. 2018

Proběhne: 20. 05. 2018 17:00 – 20. 05. 2018 18:30

Další informace šipka

festival RE:PUBLIKA

kalendář 09. 05. 2018

Proběhne: 26. 05. 2018 00:01 – 17. 06. 2018 21:00

Další informace šipka

Informace o sečení travnatých ploch

kalendář 25. 04. 2018

Na základě zhodnocení stavu travnatých ploch a požadavků na údržbu zeleně z důvodu konání akcí byl dohodnut následující postup prací: -       pokos travnatých ploch byl zahájen 20. 4. na Ruském vrchu z důvodu konání pietního aktu; -       25. 4. probíhá sečení v lokalitě ul. Součkova, Vavřinecká a do konce týdne bude dále postupovat směrem k ul. Čoupkových, Běly Pažoutové, Jožky Jabůrkové; -       o víkendu bude probíhat vyhrabování posečených ploch a sekání ploch u kruhového objezdu na ul. Hlavní -       do 4. 5. bude ukončen pokos lokality Pastviny a ul. Absolonova Další postup prací bude dohodnut dle aktuálního stavu ploch. Údržbu ploch veřejné zeleně zajišťuje firma Dvořák Comte, a.s. Ing. Alice Machařová, odb. ref. SSO

Proběhne: 25. 04. 2018 06:00 – 15. 05. 2018 20:00

Další informace šipka

Přerušení dodávky vody

kalendář 24. 04. 2018

Oznámení o přerušení dodávky vody na ulici Absolonova ve dne 24.4.2018.

Další informace šipka

SAKO-odpad z podnikání

kalendář 09. 04. 2018

Odpad z podnikání

Další informace šipka

Brno2050

kalendář 03. 04. 2018

Jaký bude Komín za 3 roky za 10 let?

Přijďte na velkou debatu 10. dubna 2018 v 17.00 hod na radnici ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15

Další informace šipka

Velikonoční svoz odpadu

kalendář 29. 03. 2018

Svoz odpadu ve městě Brně o velikonočních svátcích bude probíhat od 3.4. - 7.4.2018

Další informace šipka

Dotazník

kalendář 28. 03. 2018

Co podle Vašeho názoru chybí v naší městské části pro spokojený život všech generací?

Připravili  jsme si pro Vás dotazník v rámci projektu Audit Family Friendly Community,

kde nám můžete sdělit, co v Komíně postrádáte a co by se mohlo zlepšit. 

 

Další informace šipka

Ztráty a nálezy

kalendář 19. 03. 2018

Dne 17.3.2018 v ranních hodinách byla nalezena na ulici Jundrovská Andulka.

V případě ztráty kontaktujte nálezce na tel.: 739 558 390.

 

Další informace šipka

Komunální odpad 2018

kalendář 19. 03. 2018

Místní poplatek za komunální odpad v Brně

Splatnost do 31.05. 2018 (v př. přistěhování do Brna po 1.červnu se splatnost odvíjí dle obecně závazné vyhlášky č. 10/2015)

 

Další informace šipka

Životní podmínky 2018-výběrové šetření v domácnostech

kalendář 29. 01. 2018

Český statistický úřad organizuje v roce 2018 každoroční šetření o životních podmínkách domácností v ČR.

Vlastní šetření proběhne od 3.února do 27. května 2018 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Další informace šipka

Úprava a dosadba vegetace části veřejného prostranství při ulici Vavřinecká, Čoupkových a Běly Pažoutové

kalendář 26. 01. 2018

PD Úprava a dosadba vegetace části veřejného prostranství při ulici Vavřinecké, Čoupkových

PD Úprava a dosadba vegetace části veřejného prostranství při ulici Běly Pažoutové

 

Další informace šipka

Pozvánka na schůzku FFC

kalendář 26. 01. 2018

Rádi bychom Vás pozvali na schůzku, která se koná

ve středu 31. ledna 2018 v 16.00 na radnici

Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15.

Budeme velice rádi, když naše pozvání přijmete a

podpoříte tak snahu všech, kteří se chtějí podílet na tom,

aby se nám v Komíně lépe žilo.

Proběhne: 31. 01. 2018 17:00 – 31. 01. 2018 18:00

Další informace šipka

Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OC3

kalendář 22. 01. 2018

Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OC3 metropolitní rozvojové oblasti Brno. Kompletní dokumentaci analytické části naleznete po rozkliknutí další informace v přiloženém odkazu.

Termín pro odeslání připomínek kraj stanovil do 28. února 2018.

Další informace šipka

Kam nádraží

kalendář 09. 01. 2018

Kam nádraží - Řeka nebo Petrov

Kancelář architekta města Brna připravila v únoru a březnu celkem osm setkání napříč městskými částmi. Vždy ve čtvrtek v 18.00 hodin. Vstup je zdarma.

Další informace šipka

Varování před falešnými kontrolory

kalendář 05. 10. 2017

 

 HZS JmK informuje, že v uplynulých dvou dnech byly zaznamenány dva případy falešných kontrol na území Jihomoravského kraje. 

 

Další informace šipka

Úpravy veřejné zeleně

kalendář 09. 08. 2017

Proběhne: 13. 09. 2017 17:00

Další informace šipka

Zeleň Řezáčova - dementi

kalendář 31. 05. 2017

K článku Brněnského deníku „Stromy v Komíně skáceli nelegálně, řekla inspekce"
Další informace šipka

Informační tabule k projektu obnovy zeleně

kalendář 26. 01. 2017

Projekt je spolufinancovaný z prostředků EU, prošel náročným posuzovacím procesem, vyjadřovala se k němu také Agentura ochrany přírody a krajiny.
Další informace šipka