Statutární město Brno vede agendu ztrát a nálezů podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a rozhoduje o tom, jak bude nalezená věc uschována. Věci nalezené na území města jsou nejdříve vždy uschovány u města.

Movité věci nalezené na území města Brna, je možno odevzdat každý pracovní den v průběhu pracovní doby na pracoviště ztrát a nálezů, které je pro celé město Brno zřízeno na referátu podatelny správního oddělení Odboru vnitřních věcí MMB. Jedná-li se o zvířata, je nutné se obrátit na Městskou policii Brno.

Občanské průkazy a cestovní doklady je možno odevzdat na Odbor správních činností MMB, Husova 5.

Bližší informace je možno získat na telefonním čísle 542 173 012 nebo osobně v budově Malinovského nám. 3, přízemí, podatelna.

Za účelem úschovy musí být nalezená věc předána Magistrátu města Brna, Odboru vnitřních věcí, referátu Podatelna, v jejíž kompetenci je v souladu s čl. 41 odst. [1] písm. l) Statutu města Brna předmětná agenda.

 

Odbor vnitřních věcí (OVV), Malinovského nám. 3

Pondělí   
8:00–17:00
Úterý 7:30–12:00    12:30–15:30
Středa 8:00–17:00
Čtvrtek 7:30–12:00    12:30–15:00
Pátek 7:30–12:00    12:30–14:00