Vítání nových občánků městské části Brno- probíhá v hale Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15, zpravidla jedenkrát za půl roku. Zákonní zástupci dítěte vyplní Přihlášku  k vítání občánků. Přihláška  je ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-Komín, a dále pak k dispozici na Úřadě městské části Brno-Komín. Tímto vyjádří souhlas dle zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a doloží kopii rodného listu dítěte. Je nutné, aby alespoň jeden z rodičů měl trvalé bydliště v MČ Brno-Komín.

Vyřizuje: Sociální odbor, budova ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, přízemí, dveře 115, 116

Informace na tel.: 541 428 180.

 

DALŠÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ JE NAPLÁNOVÁNO NA sobotu 18. dubna 2020.

Přihlašování na vítání občánků je možné po výzvě v Komínském zpravodaji anebo v průběhu roku na přiloženém formuláři.

 přihláška k vítání občánků (DOCX 749.25 kB)

INFO: rodiče dětí, kteří byli na vítání občánků  najdou fotky z této akce ve fotogalerii na stránkách brno-komin/život v komíně/fotogalerie