Vítání nových občánků městské části Brno- probíhá v hale Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15, zpravidla jedenkrát za půl roku. Zákonní zástupci dítěte vyplní Přihlášku  k vítání občánků. Přihláška  je ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-Komín, a dále pak k dispozici na Úřadě městské části Brno-Komín. Tímto vyjádří souhlas dle zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a doloží kopii rodného listu dítěte. Je nutné, aby alespoň jeden z rodičů měl trvalé bydliště v MČ Brno-Komín.

Vyřizuje: Sociální oddělení, budova ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, přízemí, dveře 115, 116

 přihláška vítání občánků 1 (DOCX 749.2 kB)

DALŠÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ JE NAPLÁNOVÁNO NA SOBOTU 15. ZÁŘÍ 2018, dopoledne.

Přihlašování na vítání občánků je možné do 24. 8. 2018