OZNÁMENÍ: vzhledem k vývoji epidemiologické situace jsme nuceni plánované Vítání občánků na 17. října 2020 odložit. O dalším termínu budeme rodiče přihlášených dětí informovat s předstihem.

Vítání nových občánků městské části Brno- probíhá v aule Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15, zpravidla jedenkrát za půl roku, dle počtu přihlášených dětí. Zákonní zástupci dítěte vyplní Přihlášku  k vítání občánků. Přihláška  je ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-Komín, a dále pak k dispozici na Úřadě městské části Brno-Komín. Tímto vyjádří souhlas dle zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a doloží kopii rodného listu dítěte. Je nutné, aby alespoň jeden z rodičů měl trvalé bydliště v MČ Brno-Komín.

Vyřizuje: Sociální odbor, budova ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, přízemí, dveře 115, 116

Informace na tel.: 541 428 180.

 

 DALŠÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ JE NAPLÁNOVÁNO NA sobotu 17. října 2020  - ZRUŠENO.

 Přihlašování na vítání občánků je možné po výzvě v Komínském zpravodaji anebo v průběhu roku na přiloženém formuláři.

 přihláška k vítání občánků (DOCX 749.25 kB)

Při vítání občánků je přítomna profesionální fotografka, fotky jsou po zpracování možné na vyžádání uložit na DVD. Rodiče dětí, kteří byli na vítání občánků  najdou fotky z této akce ve fotogalerii na stránkách brno-komin/život v komíně/fotogalerie.

 

INFORMACE k průběhu:

Rodiče přihlášených dětí dostanou s předstihem osobní pozvání na tuto událost. Ceremoniál Vítání občánků vede paní starostka a trvá přibližně 30 min.  Součástí ceremoniálu je i hudební vystoupení dětského folklórního souboru Komíňáček pod vedením p. Caletkové a p. Burešové. Děťátko i rodiče dostane malou upomínku, rodiče se podepíšou do pamětní knihy. Možná je i přítomnost ostatních členů rodiny (kmotři, prarodiče, sourozenci).