Další vítání občánků je plánováno na jaro 2022.

Fotografie z vítání občánků z 11. září 2021 jsou již k dispozici, pro přístup na uložiště kontaktujte p. Markovou, email: markova@komin.brno.cz.

 

Jak vše probíhá:

Rodiče přihlášených dětí dostanou písemnou pozvánku s upřesněním času, kdy se mají dostavit. Pokud to epidemická situace dovolí, proběhne vítání občánků hromadně, pokud ne, budou zvaní v časových intervalech.

Vítání nových občánků městské části Brno-Komín probíhá v aule Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15, zpravidla jedenkrát za půl roku, dle počtu přihlášených dětí. Zákonní zástupci dítěte vyplní Přihlášku  k vítání občánků. Přihláška  je ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-Komín, a dále pak k dispozici na Úřadě městské části Brno-Komín. Tímto vyjádří souhlas dle zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a doloží kopii rodného listu dítěte. Je nutné, aby alespoň jeden z rodičů měl trvalé bydliště v MČ Brno-Komín.

Vyřizuje: Sociální odbor, budova ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, přízemí, dveře 115, 116

Informace na tel.: 541 428 180.

 

Přihlašování na vítání občánků je možné po výzvě v Komínském zpravodaji anebo v průběhu roku na přiloženém formuláři. K přihlášce je nutné doložit kopii rodného listu dítěte.

 přihláška k vítání občánků (DOCX 749.25 kB)

Při vítání občánků je přítomen profesionální fotograf, fotky jsou po zpracování možné na vyžádání uložit na DVD. Rodiče dětí, kteří byli na vítání občánků  najdou fotky z této akce ve fotogalerii na stránkách brno-komin/život v komíně/fotogalerie.

 

INFORMACE k průběhu:

Rodiče přihlášených dětí dostanou s předstihem osobní pozvání na tuto událost. Ceremoniál Vítání občánků vede paní starostka a trvá přibližně 30 min.  Součástí ceremoniálu je i hudební vystoupení dětského folklórního souboru Komíňáček pod vedením p. Caletkové a p. Burešové a vystoupení studentů hudebního oboru Gymnázia Křížkovského. Děťátko i rodiče dostane malou upomínku, rodiče se podepíšou do pamětní knihy. Možná je i přítomnost ostatních členů rodiny (kmotři, prarodiče, sourozenci).

Průběh akce se řídí aktuálními vládními opatřeními.