Vítání občánků

 

Vítání nových občánků městské části Brno- probíhá v hale Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15,

zpravidla jedenkrát za půl roku.  

Zákonní zástupci dítěte vyplní Přihlášku  k vítání občánků. Přihláška  je ke stažení na internetových stránkách

MČ Brno-Komín, a dále pak k dispozici na Úřadě městské části Brno-Komín.

Tímto vyjádří souhlas dle zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a doloží kopii rodného listu dítěte.

Je nutné, aby alespoň jeden z rodičů měl trvalé bydliště v MČ Brno-Komín.

 

Vyřizuje: Sociální oddělení, budova ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, přízemí, dveře 115, 116

 

přihláška vítání občánků 1 (DOCX 749.2 kB)