Úřad městské části města Brna, Brno-Komín je v souladu se Statutem města Brna příslušným správcem místních poplatků stanovených v návaznosti na zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, aktuální obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna o místních poplatcích. Činnosti spojené se správnou místních poplatků vykonává Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Brno-Komín.

Tento odbor zajišťuje správu následujících místních poplatků:

  • poplatek ze psů
  • poplatek z pobytu
  • poplatek za užívání veřejného prostranství

Kontaktní osobou ve věci místních poplatků je Mgr. Patricie Jégrová, tel.: 541 428 178, e-mail: jegrova@komin.brno.cz

 

Prominutí místního popatku z pobytu v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

S odvoláním na doporučení Zastupitelstva města Brna ze dne 1. 3. 2022 převzal Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna rozhodnutím č. j. MMB/0138577/2022, jako nadřízený správce daně, podle § 19 odst.1 písm. c) daňového řádu kompetenci ve věci prominutí místního poplatku z pobytu podle § 16b zákona o místních poplatcích a prominul rozhodnutím č. j. MMB/0138579/2022 místní poplatek z pobytu osobám, prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině na období od 1. 3. 2022 do 30. 06. 2022. Následně bylo rozhodnutím č.j. MMV/0343096/2022 ze dne 22.06.2022 rozhodnuto o prominutí místního poplatku z pobytu osobám, prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině na období od 1. 7. 2022 do 31.12. 2022. Text obou výše uvedených rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu naleznete níže. Pro bližší informace v této věci, zejména informace týkající se postupu při podávání pravidelného hlášení a vyúčtování, kontaktujte Mgr. Patricii Jégrovou, tel. 541 428 178, e-mail: jegrova@komin.brno.cz (doporučujeme preferovat e-mailový kontakt).

ikona Prominuti_poplatku_z_pobytu do 30-06-2022 (PDF 380.99 kB)

ikona Prominuti_poplatku_z_pobytu_od_7_22 (PDF 243.82 kB)

Prominutí místního popatku ze psů v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna převzal rozhodnutím č. j. MMB/0165566/2022, jako nadřízený správce daně, podle § 19 odst.1 písm. c) daňového řádu kompetenci ve věci prominutí místního poplatku ze psů podle § 16b zákona o místních poplatcích a prominul rozhodnutím č. j. MMB/0165569/2022 místní poplatek ze psů osobám, prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině na období roku 2022. Text rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů naleznete níže. Pro bližší informace v této věci kontaktujte Mgr. Patricii Jégrovou, tel. 541 428 178, e-mail: jegrova@komin.brno.cz (doporučujeme preferovat e-mailový kontakt).

ikona Ukrajina_prominuti_poplatku_ze_psu (PDF 256.56 kB)