Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním, nebo kdy oprávněný příjemce (nezletilý) je umístěn v ústavu. Žadatel o ustanovení zvláštního příjemce důchodu podává písemnou žádost. Žádost je ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-Komín, a dále pak k dispozici na Úřadě městské části Brno-Komín.

Vyřizuje: Sociální odbor

Mgr. Michaela Kameníková

budova ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, přízemí, dveře 115, 116  

Platná legislativa:

zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, vše v platném znění   Dle zákona č.500/2004 Sb.,

správní řád, v platném znění rozhodne ÚMČ bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

 

zadost-o-ustanoveni-zvlastniho-prijemce (DOC 680.5 kB)

k-zadosti-vyjadreni-osetrujiciho-lekare (PDF 56.86 kB)