Žádosti a pravidla pro poskytování finančních dotací

Dotace z rozpočtu MČ Brno-Komín

Dotace z rozpočtu městské části Brno-Komín je poskytována fyzickým a právnickým osobám nebo organizacím registrovaným a vyvíjejícím svou činnost na území MČ Brno-Komín. Dotace musí být vždy účelová, poskytuje se na projekt, akci, službu nebo jinou aktivitu, která doplňuje nabídku města v dané oblasti, a na aktivity, na jejichž realizaci a rozvoji má MČ Brno-Komín zájem.

Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování poskytnuté dotace do termínu stanovaného ve smlouvě o poskytnutí dotace.

  

 Schválené dotace pro rok 2024

 ikona Schválené dotace pro rok 2024 (PDF 426.64 kB)

 

 

Termín doručení žádostí o dotaci: od 16. 1. 2024 do 16. 2. 2024

ikona Výzva k podání žádostí na rok 2024 (PDF 243.72 kB)

 

 

Pravidla pro poskytování dotací  

ikona Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Komín (PDF 230.11 kB)

 

Formuláře k podání žádosti

1) Formulář žádosti (DOCX 81.05 kB)

2) Čestné prohlášení (DOCX 77.32 kB)

 

 

Formuláře k vyúčtování žádosti

ikona Vyuctovani_akce (XLS 52.5 kB)

ikona Vyuctovani-opravy_a_investice (XLS 43 kB)

 

 

 

Archiv:

 Schválené dotace pro rok 2023 (PDF)

ikona Schválené dotace pro rok 2022 (PDF 541.06 kB)

ikona Schválené dotace pro rok 2021 (PDF 133.78 kB)

ikona Schválené dotace pro rok 2020 (PDF 118.69 kB)

ikona Schválené dotace pro rok 2019 (PDF 171.39 kB)

ikona Schválené dotace pro rok 2018 (PDF 288.61 kB)

ikonaSchválené dotace pro rok 2017 (PDF 305.82 kB)