Žádosti a zásady pro poskytování finančních dotací

Dotace z rozpočtu MČ Brno-Komín

Dotace z rozpočtu městské části Brno-Komín je poskytována fyzickým a právnickým osobám nebo organizacím registrovaným a vyvíjejícím svou činnost na území MČ Brno-Komín. Dotace musí být vždy účelová, poskytuje se na projekt, akci, službu nebo jinou aktivitu, která doplňuje nabídku města v dané oblasti, a na aktivity, na jejichž realizaci a rozvoji má MČ Brno-Komín zájem.

 

V současné době se připravují nová pravidla pro poskytování dotací, a proto je příjem žádostí o dotaci pozastaven. Výzva k podání žádostí bude umístěna zde, jakmile budou schváleny nová pravidla. 

 

Žadatelé, kteří podají žádost o dotaci podle starých pravidel budou vyzváni k podání nové žádosti podle nových pravidel.

 

Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování poskytnuté dotace do termínu stanovaného ve smlouvě o poskytnutí dotace.

 

Pravidla pro poskytování dotací pro rok 2020 vč. formuláře žádosti

---- budou k dispozici po schválení a vyhlášení ---

 

ikona Schválené dotace pro rok 2019 (PDF 171.39 kB)

 

 

Stará (zrušená) pravidla pro poskytování dotací v MČ Brno-Komín   ikonaDotace-pravidla 2015 (PDF 273.03 kB) 

 

ikona Vyuctovani_akce (XLS 52.5 kB)

ikona Vyuctovani-opravy_a_investice (XLS 43 kB)

 

Archiv:

ikona Schválené dotace pro rok 2018 (PDF 288.61 kB)

ikonaSchválené dotace pro rok 2017 (PDF 305.82 kB)