Redakce

Svoje příspěvky a podněty posílejte na e-mail: redakce@komin.brno.cz, objednávky inzerátů na inzerce@komin.brno.cz.

Uzávěrky Komínského zpravodaje 2019

1-2/2019 leden-únor :                         

uzávěrka: 16. 1. 2019  

                                                              

3/2019 březen:                                   

uzávěrka: 13. 2. 2019  

 

4/2019 duben:                                    

uzávěrka: 13. 3. 2019  

 

5/2019 květen:                                   

uzávěrka: 17. 4. 2019    

                           

6/2019 červen: 

uzávěrka: 15. 5. 2019   

 

7-8/2019 červenec-srpen:  

uzávěrka: 12. 6. 2019           

                                    

9/2019 září: 

uzávěrka: 14. 8. 2019   

 

10/2019 říjen: 

uzávěrka: 18. 9. 2019   

 

11/2019 listopad:

uzávěrka: 16. 10. 2019   

 

12/2019 prosinec:

uzávěrka: 13. 11. 2019