Redakce

Svoje příspěvky a podněty posílejte na e-mail: redakce@komin.brno.cz, objednávky inzerátů na inzerce@komin.brno.cz.

Uzávěrky Komínského zpravodaje 2022

1-2/2022 leden-únor :                         

uzávěrka: 11. 1. 2022                                                              

3/2022 březen:                                   

uzávěrka: 11. 2. 2022 

4/2022 duben:                                    

uzávěrka: 11. 3. 2022   

5/2022 květen:                                   

uzávěrka: 11. 4. 2022                           

6/2022 červen: 

uzávěrka: 11. 5. 2022  

7-8/2022 červenec-srpen:  

uzávěrka: 11. 6. 2022                                         

9/2022 září: 

uzávěrka: 11. 8. 2022 

10/2022 říjen: 

uzávěrka: 11. 9. 2022  

11/2022 listopad:

uzávěrka: 11. 10. 2022  

12/2022 prosinec:

uzávěrka: 11. 11. 2022