Redakce

Svoje příspěvky a podněty posílejte na e-mail: redakce@komin.brno.cz, objednávky inzerátů na inzerce@komin.brno.cz.

Uzávěrky Komínského zpravodaje 2023

1-2/2023 leden-únor :                         

uzávěrka: 11. 1. 2023                                                              

3/2023 březen:                                   

uzávěrka: 11. 2. 2023 

4/2023 duben:                                    

uzávěrka: 11. 3. 2023   

5/2023 květen:                                   

uzávěrka: 11. 4. 2023                           

6/2023 červen: 

uzávěrka: 11. 5. 2023  

7-8/2023 červenec-srpen:  

uzávěrka: 11. 6. 2023                                         

9/2023 září: 

uzávěrka: 11. 8. 2023 

10/2023 říjen: 

uzávěrka: 11. 9. 2023

11/2023 listopad:

uzávěrka: 11. 10. 2023  

12/2023 prosinec:

uzávěrka: 11. 11. 2023