Redakce

Svoje příspěvky a podněty posílejte na e-mail: redakce@komin.brno.cz, objednávky inzerátů na inzerce@komin.brno.cz.

Uzávěrky Komínského zpravodaje 2024

1-2/2024 leden-únor :                         

uzávěrka: 11. 1. 2024                                                              

3/2024 březen:                                   

uzávěrka: 11. 2. 2024 

4/2024 duben:                                    

uzávěrka: 11. 3. 2024   

5/2024 květen:                                   

uzávěrka: 11. 4. 2024                           

6/2024 červen: 

uzávěrka: 11. 5. 2024  

7-8/2024 červenec-srpen:  

uzávěrka: 11. 6. 2024                                         

9/2024 září: 

uzávěrka: 11. 8. 2024 

10/2024 říjen: 

uzávěrka: 11. 9. 2024

11/2024 listopad:

uzávěrka: 11. 10. 2024  

12/2024 prosinec:

uzávěrka: 11. 11. 2024