Redakce

Svoje příspěvky a podněty posílejte na e-mail: redakce@komin.brno.cz, objednávky inzerátů na inzerce@komin.brno.cz.

Uzávěrky Komínského zpravodaje 2021

1-2/2021 leden-únor :                         

uzávěrka: 11. 1. 2021 

                                                              

3/2021 březen:                                   

uzávěrka: 11. 2. 2021 

 

4/2021 duben:                                    

uzávěrka: 11. 3. 2021   

 

5/2021 květen:                                   

uzávěrka: 11. 4. 2021    

                           

6/2021 červen: 

uzávěrka: 11. 5. 2021  

 

7-8/2021 červenec-srpen:  

uzávěrka: 11. 6. 2021           

                                    

9/2021 září: 

uzávěrka: 11. 8. 2021  

 

10/2021 říjen: 

uzávěrka: 11. 9. 2021  

 

11/2021 listopad:

uzávěrka: 11. 10. 2021  

 

12/2021 prosinec:

uzávěrka: 11. 11. 2021