Redakce

Svoje příspěvky a podněty posílejte na e-mail: redakce@komin.brno.cz, objednávky inzerátů na inzerce@komin.brno.cz.

Uzávěrky Komínského zpravodaje 2020

1-2/2020 leden-únor :                         

uzávěrka: 11. 1. 2020

                                                              

3/2020 březen:                                   

uzávěrka: 11. 2. 2020

 

4/2020 duben:                                    

uzávěrka: 11. 3. 2020  

 

5/2020 květen:                                   

uzávěrka: 11. 4. 2020   

                           

6/2020 červen: 

uzávěrka: 11. 5. 2020  

 

7-8/2020 červenec-srpen:  

uzávěrka: 11. 6. 2020          

                                    

9/2020 září: 

uzávěrka: 11. 8. 2020  

 

10/2020 říjen: 

uzávěrka: 11. 9. 2020  

 

11/2020 listopad:

uzávěrka: 11. 10. 2020  

 

12/2020 prosinec:

uzávěrka: 11. 11. 2020