na území městské části Brno-Komín

 

Harmonogram blokového čištění

Blokové čištění na území městské části Brno-Komín proběhne v roce 2022 v měsících dubnu, květnu, srpnu a listopadu, přičemž se městská část snaží zvolenými termíny reagovat i na měnící se klimatické podmínky. Blokové číštění bude doprovázeno místní úpravou silničního provozu s přenosným dopravním značením, které bude instalováno v předstihu minimálně 7 kalendářních dní.

Termíny pro blokové čištění v roce 2022 jsou následující:

Blok I:     04.04.2022, 13.05.2022, 02.08.2022, 21.11.2022    

Blok II:    06.04.2022, 20.05.2022, 03.08.2022, 22.11.2022   

Blok III:   13.04.2022, 27.05.2022, 04.08.2022, 23.11.2022  

Začátek blokového čištění je stanoven na 8:30 hodin a konec na 16:00 hodin, přičemž území městské části Brno-Komín je rozděleno do 3 bloků. Harmonogram blokového čištění: ikona Harmonogram blokového čištění 2022 (PDF 97.72 kB)

Efektivnost čištění je závislá na respektování legislativních ustanovení vlastníky vozidel tak, jak to ukládá § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že městská část si vyhrazuje právo změn, popř. doplnění nebo vynechání termínů blokového čištění, a to dle aktuálního stavu.

 

Kontaktní osoba za MČ Brno-Komín: Ing. Monika Šorfová, e-mail: sorfova@komin.brno.cz, tel.: 541 428 185 

________________________________________

Aplikace společnosti Brněnské komunikace 

Společnost Brněnské komunikace a.s. zajistila v minulosti vytvoření mobilní aplikace, která si klade za cíl usnadnit orientaci a informovanost občanů při provádění blokového čištění brněnských ulic. Jejím cílem je poskytnutí přehledných informací o termínech blokového čištění v jednotlivých městských částech, a to prostřednictvím webové aplikace dostupné na cisteni.bkom.cz. Aplikace je dostupná i pro mobilní zařízení.