na území městské části Brno-Komín

Aktuální informace k blokovému čištění v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19

V návaznosti na doporučení statutárního města Brna přistupujeme k úpravě již schválených termínů blokového čištění. S ohledem na současnou výjimečnou situaci bude zrušeno blokové čištění komunikačních ploch v termínu 01.04.2020 (jedná se o tzv. I. Blok), v omezeném rozsahu bude blokové čištění prvního bloku provedeno 17.04.2020.

Blokové čištění II. a III. bloku, které bylo plánováno na 06.04.2020 a 08.04.2020 proběhne rovněž v omezeném rozsahu.

Co v tomto případě znamená "omezený rozsah blokového čištění" - i přesto, že je postupně rozmisťováno dopravní značení, nebudou vozidla stojící na pozemních komunikacích, kde je čištění plánováno odtahována. Vozidlo provádějící čištění odstavená vozidla objede a místo pod nimi nebude vyčištěno. V případě, že máte možnost své vozidlo odstavit jinam - garáž, dvůr, apod., učiňte tak prosím minimálně po dobu, kdy bude blokové čištění prováděno. Pouze tak bude možné vyčistit větší plochu.

O případných úpravách a aktualitách Vás budeme informovat prostřednictvím webu MČ Brno-Komín.

Vzhledem k tomu, že blokové čištění proběhne ve ztížených a omezených podmínkách, děkujeme Vám za pochopení a toleranci.

ÚMČ Brno-Komín

Harmonogram blokového čištění

Blokové čištění na území městské části Brno-Komín proběhne v roce 2020 v měsících dubnu, květnu, srpnu a listopadu, přičemž se městská část snaží zvolenými termíny reagovat i na měnící se klimatické podmínky. Blokové číštění bude doprovázeno místní úpravou silničního provozu s přenosným dopravním značením, které bude instalováno v předstihu minimálně 7 kalendářních dní.

Začátek blokového čištění je stanoven na 8:30 hodin a konec na 16:00 hodin, přičemž území městské části Brno-Komín je rozděleno do 3 bloků. Harmonogram: ikona Harmonogram blokového čištění 2020 (PDF 97.06 kB)

Efektivnost čištění je závislá na respektování legislativních ustanovení vlastníky vozidel tak, jak to ukládá § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že městská část si vyhrazuje právo změn, popř. doplnění nebo vynechání termínů blokového čištění, a to dle aktuálního stavu.

________________________________________

Aplikace společnosti Brněnské komunikace

Společnost Brněnské komunikace a.s. zajistila v minulosti vytvoření mobilní aplikace, která si klade za cíl usnadnit orientaci a informovanost občanů při provádění blokového čištění brněnských ulic. Jejím cílem je poskytnutí přehledných informací o termínech blokového čištění v jednotlivých městských částech, a to prostřednictvím webové aplikace dostupné na cisteni.bkom.cz. Aplikace je dostupná i pro mobilní zařízení.