Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Fyzická úřední deska se nachází před úřadem městské části Brno-Komín Vavřinecká 15.

Seřadit dle:


Záměry města Brna

Záměr obce R7/176

Úřední deska od: 11.7.2018

Úřední deska do: 27.7.2018

Další informace sipka

Výběrové řízení

Výběrové řízení - ekonom odboru majetkového ÚMČ Brno - sever

Úřední deska od: 17.7.2018

Úřední deska do: 7.8.2018

Další informace sipka

Výběrové řízení na ved. OSPOD ÚMČ Brno - sever

Úřední deska od: 16.7.2018

Úřední deska do: 27.7.2018

Další informace sipka

Výběrové řízení na ref. stavebního úřadu ÚMČ Brno - Medlánky

Úřední deska od: 29.6.2018

Úřední deska do: 20.7.2018

Další informace sipka

Oznámení

Oznámení o přeruš.dodávky el.energie - Jundrov - Jedlová

Úřední deska od: 16.7.2018

Úřední deska do: 7.8.2018

Další informace sipka

Oznámení o zveřejnňování dokumentů dle zák. 250/2000Sb.

Úřední deska od: 27.3.2017

Úřední deska do: 28.3.2030

Další informace sipka

Obecně závazné vyhlášky

OZV 8/2018

Úřední deska od: 9.7.2018

Úřední deska do: 25.7.2018

Další informace sipka

Nabídkové řízení na prodej

Nabídkové řízení na prodej p.č. 385/5,6 k.ú.Ponava

Úřední deska od: 1.6.2018

Úřední deska do: 10.8.2018

Další informace sipka

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

VV-ul. Palcary

Úřední deska od: 21.6.2018

Úřední deska do: 22.7.2018

Další informace sipka

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy - Čoupkových 16 - dopravní značení

Úřední deska od: 17.7.2018

Úřední deska do: 2.8.2018

Další informace sipka

VV Opatření obecné povahy Komínské hody

Úřední deska od: 9.7.2018

Úřední deska do: 25.7.2018

Další informace sipka

Opatření obecné povahy - úprava provozu ul. Čoupkových

Úřední deska od: 3.7.2018

Úřední deska do: 4.8.2018

Další informace sipka

Opatření obecné povahy - úprava provozu Čoupkových

Úřední deska od: 3.7.2018

Úřední deska do: 4.8.2018

Další informace sipka

Opatření obecné povahy - radiolokátor Sokolnice

Úřední deska od: 2.7.2018

Úřední deska do: 18.7.2018

Další informace sipka

VOLBY

Oznámení o počtu podpisů na peticích pro komunální volby

Úřední deska od: 9.7.2018

Úřední deska do: 8.10.2018

Další informace sipka

Rozhodnutí prezidenta - volby do zastupitelstev obcí

Úřední deska od: 27.6.2018

Úřední deska do: 8.10.2018

Další informace sipka

Oznámení o počtu členů ZMČ Brno - Komín pro voleb.obd. 2018-2022

Úřední deska od: 22.6.2018

Úřední deska do: 6.10.2018

Další informace sipka

Výroční zprávy dle zákona 106/1999 za MČ Brno - Komín

Výroční zpráva dle zák. 106/1999 Sb., za r. 2017

Úřední deska od: 31.1.2018

Úřední deska do: 1.2.2019

Další informace sipka

Hledat