Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Fyzická úřední deska se nachází před úřadem městské části Brno-Komín Vavřinecká 15.

Hledat

Seřadit dle:


Záměry města Brna

Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek - R8/2019

Úřední deska od: 13.5.2022

Úřední deska do: 30.5.2022

Další informace sipka

Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/217

Úřední deska od: 6.5.2022

Úřední deska do: 23.5.2022

Další informace sipka

Veřejné vyhlášky Finančních úřadů

VV - hromadný předpisný seznam k platbě daně z nemovitostí

Úřední deska od: 26.4.2022

Úřední deska do: 26.5.2022

Další informace sipka

Výběrové řízení

Záměry městské části Brno-Komín

Záměr SMB, MČ Brno - Komín pronajmout p.č. 4671 v k.ú. Komín

Úřední deska od: 13.5.2022

Úřední deska do: 30.5.2022

Další informace sipka

Záměr obce pronajmout pozemek p. č. 3354

Úřední deska od: 10.5.2022

Úřední deska do: 26.5.2022

Další informace sipka

Záměr obce prodat movitý majetek obce

Úřední deska od: 21.4.2022

Úřední deska do: 22.5.2022

Další informace sipka

Veřejné vyhlášky-stavební úřad

VV - rekonstrukce staré hasičky - zahájení společného řízení

Úřední deska od: 11.5.2022

Úřední deska do: 27.5.2022

Další informace sipka

Oznámení

Ozn. o vyhlášení právního předpisu č. 10/2022 - Tržní řád

Úřední deska od: 17.5.2022

Úřední deska do: 2.6.2022

Další informace sipka

Oznámení o přerušení dodávky el.energie ul. Lísky

Úřední deska od: 8.4.2022

Úřední deska do: 21.5.2022

Další informace sipka

Oznámení o zveřejňování dokumentů dle zák. 250/2000Sb.

Úřední deska od: 27.3.2017

Úřední deska do: 28.3.2030

Další informace sipka

Opatření obecné povahy

Veř.vyhl. - OOP - vyhrazené parkovací stání ul. Řezáčova

Úřední deska od: 11.5.2022

Úřední deska do: 27.5.2022

Další informace sipka

VV - OOP - přechod Kníničská - Veslařská - stavba SSZ

Úřední deska od: 29.4.2022

Úřední deska do: 30.5.2022

Další informace sipka

VV - OOP - Vavřinecká - změna dopravního značení

Úřední deska od: 28.4.2022

Úřední deska do: 30.5.2022

Další informace sipka

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška - Pellicova 11, Brno

Úřední deska od: 11.5.2022

Úřední deska do: 27.5.2022

Další informace sipka

VOLBY

Výroční zprávy dle zákona 106/1999 za MČ Brno - Komín

Rozhodnutí

Rozhodnutí o prominutí poplatku ze psů

Úřední deska od: 21.3.2022

Úřední deska do: 31.12.2022

Další informace sipka

Aukční vyhlášky

Aukční vyhláška - pozemky v k.ú. Komín

Úřední deska od: 16.5.2022

Úřední deska do: 2.6.2022

Další informace sipka