Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Fyzická úřední deska se nachází před úřadem městské části Brno-Komín Vavřinecká 15.

Hledat

Seřadit dle:


Záměry města Brna

Záměr města Brna R8/054

Úřední deska od: 9.12.2019

Úřední deska do: 25.12.2019

Další informace sipka

Záměr města Brna R8/053

Úřední deska od: 29.11.2019

Úřední deska do: 16.12.2019

Další informace sipka

Záměr města Brna R8/052

Úřední deska od: 25.11.2019

Úřední deska do: 11.12.2019

Další informace sipka

Oznámení

Oznámení o zveřejnňování dokumentů dle zák. 250/2000Sb.

Úřední deska od: 27.3.2017

Úřední deska do: 28.3.2030

Další informace sipka

Rozpočet

Návrh rozpočtu na rok 2020

Úřední deska od: 26.11.2019

Úřední deska do: 12.12.2019

Další informace sipka

Obecně závazné vyhlášky

OZV č.16/2019

Úřední deska od: 25.11.2019

Úřední deska do: 11.12.2019

Další informace sipka

Svolání ZMČ

Svolání č. 6 na zasedání ZMČ, 232. schůze dne 11.12.2019

Úřední deska od: 4.12.2019

Úřední deska do: 12.12.2019

Další informace sipka

Návrh změny zadání změn Územního plánu města Brna

VV-Návrh změny ÚpmB veřejné projednání 4.12.2019

Úřední deska od: 31.10.2019

Úřední deska do: 12.12.2019

Další informace sipka

Rozhodnutí

Rozhodnutí administrativní budova ul. Podveská

Úřední deska od: 25.11.2019

Úřední deska do: 11.12.2019

Další informace sipka

Nabídkové řízení

NŘ z Fondu rozvoje bydlení, II. etapa 2020

Úřední deska od: 2.12.2019

Úřední deska do: 16.1.2020

Další informace sipka

NŘ pozemek v k.ú. Stránice

Úřední deska od: 11.11.2019

Úřední deska do: 24.1.2020

Další informace sipka

NŘ na prodej pozemku p.č. 5457

Úřední deska od: 16.10.2019

Úřední deska do: 24.1.2020

Další informace sipka

Příspěvkové organizace v MČ Brno-Komín