Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Fyzická úřední deska se nachází před úřadem městské části Brno-Komín Vavřinecká 15.

Seřadit dle:


Záměry města Brna

Záměr města R7/165-oprava

Úřední deska od: 20.4.2018

Úřední deska do: 7.5.2018

Další informace sipka

Záměr obce R7/165

Úřední deska od: 20.4.2018

Úřední deska do: 7.5.2018

Další informace sipka

Záměr obce R7/164

Úřední deska od: 9.4.2018

Úřední deska do: 25.4.2018

Další informace sipka

Záměry městské části Brno-Komín

Záměr obce

Úřední deska od: 20.4.2018

Úřední deska do: 7.5.2018

Další informace sipka

Záměr obce RMČ 8/2018

Úřední deska od: 18.4.2018

Úřední deska do: 7.5.2018

Další informace sipka

Oznámení

Oznámení o zveřejnňování dokumentů dle zák. 250/2000Sb.

Úřední deska od: 27.3.2017

Úřední deska do: 28.3.2030

Další informace sipka

Veřejná vyhláška

VV-ul. Palcary , místní úprava B20a

Úřední deska od: 23.4.2018

Úřední deska do: 24.5.2018

Další informace sipka

VV-Vyrozumění

Úřední deska od: 12.4.2018

Úřední deska do: 30.4.2018

Další informace sipka

Obecně závazné vyhlášky

OZV 3/2018, 4/2018

Úřední deska od: 9.4.2018

Úřední deska do: 25.4.2018

Další informace sipka

Konkurzní řízení

KŘ na ředitelku ZŠ Labská a ZŠ a MŠ nám.Republiky v Brně

Úřední deska od: 18.4.2018

Úřední deska do: 3.5.2018

Další informace sipka

KŘ na ředitelku pěti ZŠ v Brně

Úřední deska od: 18.4.2018

Úřední deska do: 3.5.2018

Další informace sipka

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

VV-přípojky inženýrských sítí Absolonova 97

Úřední deska od: 20.4.2018

Úřední deska do: 7.5.2018

Další informace sipka

VV-přechodná úprava Absolonova 27-35

Úřední deska od: 19.4.2018

Úřední deska do: 7.5.2018

Další informace sipka

VV- Opatření obecné povahy, oprava Řezáčova, Habřinova, Chytilova

Úřední deska od: 11.4.2018

Úřední deska do: 27.4.2018

Další informace sipka

VV- Opatření obecné povahy, zábor Chaloupky 33

Úřední deska od: 11.4.2018

Úřední deska do: 27.4.2018

Další informace sipka

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška-Usnesení

Úřední deska od: 11.4.2018

Úřední deska do: 27.4.2018

Další informace sipka

Výroční zprávy dle zákona 106/1999 za MČ Brno - Komín

Výroční zpráva dle zák. 106/1999 Sb., za r. 2017

Úřední deska od: 31.1.2018

Úřední deska do: 1.2.2019

Další informace sipka

Záměr MČ Brno Komín

Záměr obce p.č.4145

Úřední deska od: 12.4.2018

Úřední deska do: 30.4.2018

Další informace sipka

Hledat