Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Fyzická úřední deska se nachází před úřadem městské části Brno-Komín Vavřinecká 15.

Hledat

Seřadit dle:


Záměry města Brna

Záměr města Brna R8/036

Úřední deska od: 9.8.2019

Úřední deska do: 25.8.2019

Další informace sipka

Veřejné vyhlášky města Brna

Veř. vyhl. - Chaloupky - rekonstrukce kanalizace

Úřední deska od: 16.8.2019

Úřední deska do: 2.9.2019

Další informace sipka

Veř. vyhl. - návrh změny ÚPmB - lokalita Viniční - Šedová

Úřední deska od: 19.7.2019

Úřední deska do: 29.8.2019

Další informace sipka

Veř. vyhl. - návrh změny ÚPmB - lokalita Ponávka

Úřední deska od: 18.7.2019

Úřední deska do: 27.8.2019

Další informace sipka

Záměry městské části Brno-Komín

Záměr městské části Brno Komín p.č. 1657 a 1658

Úřední deska od: 9.8.2019

Úřední deska do: 28.8.2019

Další informace sipka

Záměr městské části Brno Komín p.č. 1658

Úřední deska od: 9.8.2019

Úřední deska do: 28.8.2019

Další informace sipka

Oznámení

Oznámení o zveřejnňování dokumentů dle zák. 250/2000Sb.

Úřední deska od: 27.3.2017

Úřední deska do: 28.3.2030

Další informace sipka

Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy

VV-NOOP čoupkových 22

Úřední deska od: 7.8.2019

Úřední deska do: 7.9.2019

Další informace sipka

Opatření obecné povahy

¨VV-OOP ul. Podlesí

Úřední deska od: 7.8.2019

Úřední deska do: 23.8.2019

Další informace sipka

VV-OOP ul. Závist a Sadařská

Úřední deska od: 7.8.2019

Úřední deska do: 23.8.2019

Další informace sipka

VV-OOP ul. Závist, Podlesí, Boční a Sadařská

Úřední deska od: 7.8.2019

Úřední deska do: 23.8.2019

Další informace sipka

Dražební vyhláška

Usnesení-dražební vyhláška

Úřední deska od: 1.8.2019

Úřední deska do: 17.8.2019

Další informace sipka

Blokové čištění

Oznámení - Výholec, rozšíření NN

Úřední deska od: 11.7.2019

Úřední deska do: 31.8.2019

Další informace sipka

Harmonogram blokového čištění 2019

Úřední deska od: 11.2.2019

Úřední deska do: 7.11.2019

Další informace sipka

Rozhodnutí

SP - Olbrachtovo nám. - výměna výtahů

Úřední deska od: 15.8.2019

Úřední deska do: 2.9.2019

Další informace sipka

Nabídkové řízení

Nabídkové řízení I. etapa 2020

Úřední deska od: 5.8.2019

Úřední deska do: 15.10.2019

Další informace sipka