Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Fyzická úřední deska se nachází před úřadem městské části Brno-Komín Vavřinecká 15.

Hledat

Seřadit dle:

Stav ke dni 27. 09. 2023


Záměry města Brna

Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R9/048

Úřední deska od: 22.9.2023

Úřední deska do: 8.10.2023

Další informace sipka

Výběrové řízení

Oznámení

Oznámení o vyhlášení OZV č. 21/2023 - Požární řád

Úřední deska od: 27.9.2023

Úřední deska do: 13.10.2023

Další informace sipka

Oznámení o vyhlášení nařízení SMB č. 20/2023 - stání vozidel

Úřední deska od: 22.9.2023

Úřední deska do: 8.10.2023

Další informace sipka

Oznámení o vyhlášení nařízení SMB č. 19/2023 - stání vozidel

Úřední deska od: 18.9.2023

Úřední deska do: 4.10.2023

Další informace sipka

Oznámení o zveřejňování dokumentů dle zák. 250/2000Sb.

Úřední deska od: 27.3.2017

Úřední deska do: 28.3.2030

Další informace sipka

Veřejná vyhláška

Veř. vyhl. - rozhodnutí o odvolání - polyf. objekt Triangl B

Úřední deska od: 15.9.2023

Úřední deska do: 2.10.2023

Další informace sipka

Návrh změny zadání změn Územního plánu města Brna

Opakované projednání upraveného návrhu ÚPmB - ul. Moravanská

Úřední deska od: 20.9.2023

Úřední deska do: 31.10.2023

Další informace sipka

Opatření obecné povahy

Veř. vyhl. - OOP - ZAKOS - čištění vozovek (říjen, listopad)

Úřední deska od: 25.9.2023

Úřední deska do: 11.10.2023

Další informace sipka

Veř. vyhl. - OOP - Podskalská - rozšíření kabelu NN

Úřední deska od: 18.9.2023

Úřední deska do: 4.10.2023

Další informace sipka

Veř. vyhl. - Vokolo Príglu - nové OOP - úprava PD

Úřední deska od: 18.9.2023

Úřední deska do: 4.10.2023

Další informace sipka

Veř. vyhl. - OOP přechodná úprava provozu VOKOLO PRÍGLU 2023

Úřední deska od: 11.9.2023

Úřední deska do: 27.9.2023

Další informace sipka

Rozhodnutí

Prominutí poplatku ze psů

Úřední deska od: 6.1.2023

Úřední deska do: 31.12.2023

Další informace sipka

Prominutí poplatku z pobytu

Úřední deska od: 6.1.2023

Úřední deska do: 31.12.2023

Další informace sipka