Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Fyzická úřední deska se nachází před úřadem městské části Brno-Komín Vavřinecká 15.

Seřadit dle:


Záměry města Brna

Záměr obce R7/168

Úřední deska od: 11.5.2018

Úřední deska do: 27.5.2018

Další informace sipka

Výběrové řízení

VŘ-Brno sever, referent ochrany obyvatelstva a služebních vozidel

Úřední deska od: 21.5.2018

Úřední deska do: 7.6.2018

Další informace sipka

VŘ - Brno Bystrc, pracovník v sociálních službách

Úřední deska od: 16.5.2018

Úřední deska do: 1.6.2018

Další informace sipka

VŘ -Brno Bystrc, řidič pečovatelské služby

Úřední deska od: 16.5.2018

Úřední deska do: 8.6.2018

Další informace sipka

VŘ- Brno Líšeň, sociální pracovnice

Úřední deska od: 14.5.2018

Úřední deska do: 15.6.2018

Další informace sipka

Záměr prodeje nemovitého majetku státu

Úřední deska od: 14.5.2018

Úřední deska do: 30.5.2018

Další informace sipka

VŘ - 15/2018, právník odboru stavebního

Úřední deska od: 10.5.2018

Úřední deska do: 31.5.2018

Další informace sipka

Vyhlášení VŘ - referent životního prostředí

Úřední deska od: 30.4.2018

Úřední deska do: 22.5.2018

Další informace sipka

Vyhlášení VŘ - referent stavební a dopravy

Úřední deska od: 30.4.2018

Úřední deska do: 22.5.2018

Další informace sipka

VŘ - pracovník v sociálních službách

Úřední deska od: 24.4.2018

Úřední deska do: 25.5.2018

Další informace sipka

Veřejné vyhlášky-stavební úřad

VV- Oznámení o odvolání, REKO STL RS-hřbitov

Úřední deska od: 22.5.2018

Úřední deska do: 8.6.2018

Další informace sipka

Oznámení

Oznámení o zveřejnňování dokumentů dle zák. 250/2000Sb.

Úřední deska od: 27.3.2017

Úřední deska do: 28.3.2030

Další informace sipka

Veřejná vyhláška

Uzemní rozhodnutí - optické přípojky ul. Absolonova

Úřední deska od: 21.5.2018

Úřední deska do: 6.6.2018

Další informace sipka

VV-Opatření obecné povahy, Vavřinecká 5

Úřední deska od: 14.5.2018

Úřední deska do: 30.5.2018

Další informace sipka

VV-Návrh opatření obecné povahy ul Čoupkových

Úřední deska od: 9.5.2018

Úřední deska do: 11.6.2018

Další informace sipka

VV -daň z nemovitých věcí na rok 2018

Úřední deska od: 26.4.2018

Úřední deska do: 28.5.2018

Další informace sipka

VV-ul. Palcary , místní úprava B20a

Úřední deska od: 23.4.2018

Úřední deska do: 24.5.2018

Další informace sipka

Nabídkové řízení

Nabídkové řízení na prodej pozemku k.ú. Starý Lískovec

Úřední deska od: 27.4.2018

Úřední deska do: 26.6.2018

Další informace sipka

Konkurzní řízení

Konkurzní řízení na ředitele MŠ

Úřední deska od: 14.5.2018

Úřední deska do: 24.5.2018

Další informace sipka

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

VV-Opatření obecné povahy, Řezáčova, Chaloupky atd.

Úřední deska od: 17.5.2018

Úřední deska do: 4.6.2018

Další informace sipka

VV-Opatření obecné povahy, parkoviště Absolonova

Úřední deska od: 17.5.2018

Úřední deska do: 4.6.2018

Další informace sipka

VV- Dětský den

Úřední deska od: 7.5.2018

Úřední deska do: 23.5.2018

Další informace sipka

Výroční zprávy dle zákona 106/1999 za MČ Brno - Komín

Výroční zpráva dle zák. 106/1999 Sb., za r. 2017

Úřední deska od: 31.1.2018

Úřední deska do: 1.2.2019

Další informace sipka

Hledat