Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Fyzická úřední deska se nachází před úřadem městské části Brno-Komín Vavřinecká 15.

Hledat

Seřadit dle:


Záměry města Brna

Záměr města Brna R8/094

Úřední deska od: 7.7.2020

Úřední deska do: 23.7.2020

Další informace sipka

Záměr města Brna R8/093

Úřední deska od: 30.6.2020

Úřední deska do: 16.7.2020

Další informace sipka

Oznámení

E-ON odstávka el. energie ul. Olbrachtovo nám. 5

Úřední deska od: 23.6.2020

Úřední deska do: 21.7.2020

Další informace sipka

Oznámení o zveřejňování dokumentů dle zák. 250/2000Sb.

Úřední deska od: 27.3.2017

Úřední deska do: 28.3.2030

Další informace sipka

Veřejná vyhláška

VV o možnosti převzetí písemnosti

Úřední deska od: 30.6.2020

Úřední deska do: 16.7.2020

Další informace sipka

VV - veřejné projednání Návrh změny ÚpmB II. pořadí

Úřední deska od: 25.5.2020

Úřední deska do: 15.7.2020

Další informace sipka

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky města Brna č.16-21

Úřední deska od: 1.7.2020

Úřední deska do: 17.7.2020

Další informace sipka

OZV č 14/2020 o místních poplatcích

Úřední deska od: 29.6.2020

Úřední deska do: 15.7.2020

Další informace sipka

OZV č. 15/2020 o stanovení podmínky řidiči taxislužby

Úřední deska od: 29.6.2020

Úřední deska do: 15.7.2020

Další informace sipka

Nabídkové řízení na prodej

Nabídkové řízení k.ú. Bystrc

Úřední deska od: 7.7.2020

Úřední deska do: 11.9.2020

Další informace sipka

Návrh změny zadání změn Územního plánu města Brna

Veřejné projednání Změn ÚPmB 2020

Úřední deska od: 16.6.2020

Úřední deska do: 30.7.2020

Další informace sipka

Veřejné projednání Změn ÚPmB 2020 - Cacovická, Soběšická

Úřední deska od: 16.6.2020

Úřední deska do: 30.7.2020

Další informace sipka

Opatření obecné povahy

OOP zřízení ochranného pásma letiště Medlánky

Úřední deska od: 7.7.2020

Úřední deska do: 23.7.2020

Další informace sipka

VV OOP uzavírka Kníničská

Úřední deska od: 29.6.2020

Úřední deska do: 15.7.2020

Další informace sipka

Blokové čištění

Harmonogram blokového čištění v roce 2020

Úřední deska od: 30.1.2020

Úřední deska do: 5.11.2020

Další informace sipka

Rozhodnutí

Usnesení vlády

Mimořádné opatření - roušky

Úřední deska od: 1.7.2020

Úřední deska do: 17.7.2020

Další informace sipka

Zrušení mimořádného opatření

Úřední deska od: 30.6.2020

Úřední deska do: 16.7.2020

Další informace sipka