Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Fyzická úřední deska se nachází před úřadem městské části Brno-Komín Vavřinecká 15.

Hledat

Seřadit dle:


Záměry města Brna

Záměr obce R8-170

Úřední deska od: 23.9.2021

Úřední deska do: 11.10.2021

Další informace sipka

Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/170

Úřední deska od: 16.9.2021

Úřední deska do: 4.10.2021

Další informace sipka

Oznámení

Oznámení o zveřejňování dokumentů dle zák. 250/2000Sb.

Úřední deska od: 27.3.2017

Úřední deska do: 28.3.2030

Další informace sipka

Výzva

Výzva k odstranění vozidla Saab na ul. Vavřinecká

Úřední deska od: 27.8.2021

Úřední deska do: 27.10.2021

Další informace sipka

Návrh změny zadání změn Územního plánu města Brna

Veřejné projednání návrhu změny ÚPmB - B5/19/2021-CM

Úřední deska od: 27.9.2021

Úřední deska do: 5.11.2021

Další informace sipka

Opatření obecné povahy

OOP č. 6/2021 - Změna územního plánu města Brna B2/2020-CM

Úřední deska od: 27.9.2021

Úřední deska do: 13.10.2021

Další informace sipka

OOP - Vavřinecká - změna dopravního značení

Úřední deska od: 15.9.2021

Úřední deska do: 1.10.2021

Další informace sipka

OPO - Chalupky 65 - napojení kanalizace

Úřední deska od: 15.9.2021

Úřední deska do: 1.10.2021

Další informace sipka

VOLBY

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Úřední deska od: 3.8.2021

Úřední deska do: 11.10.2021

Další informace sipka

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR 2021

Úřední deska od: 13.9.2021

Úřední deska do: 11.10.2021

Další informace sipka

Svolání 1. zasedání OVK k volbám do PS Parlamentu ČR 2021

Úřední deska od: 13.9.2021

Úřední deska do: 11.10.2021

Další informace sipka