Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Fyzická úřední deska se nachází před úřadem městské části Brno-Komín Vavřinecká 15.

Hledat

Seřadit dle:


Záměry města Brna

Záměr města Brna R8/049

Úřední deska od: 6.11.2019

Úřední deska do: 22.11.2019

Další informace sipka

Záměr města Brna R8/047

Úřední deska od: 4.11.2019

Úřední deska do: 20.11.2019

Další informace sipka

Záměry městské části Brno-Komín

Záměr městské části Brno Komín p.č. 2732/12,13

Úřední deska od: 30.10.2019

Úřední deska do: 15.11.2019

Další informace sipka

Oznámení

Oznámení o zásadách a podmínkách odstraňování dřevin

Úřední deska od: 18.10.2019

Úřední deska do: 18.11.2019

Další informace sipka

Oznámení o zveřejnňování dokumentů dle zák. 250/2000Sb.

Úřední deska od: 27.3.2017

Úřední deska do: 28.3.2030

Další informace sipka

Veřejná vyhláška

VV-Vyrozumění o podaném odvolání

Úřední deska od: 14.11.2019

Úřední deska do: 1.12.2019

Další informace sipka

VV o možnosti převzetí písemnosti

Úřední deska od: 6.11.2019

Úřední deska do: 22.11.2019

Další informace sipka

VV-Návrh změn ÚpmB veřejné projednání 27.11.2019

Úřední deska od: 30.10.2019

Úřední deska do: 5.12.2019

Další informace sipka

VV-Návrh změny Územního plánu města Brna k.ú. Jehnice, ul. Blanenská

Úřední deska od: 18.10.2019

Úřední deska do: 26.11.2019

Další informace sipka

Konkurzní řízení

KŘ-ředitelka Zařízení školního stravování Brno, Jihomoravské nám.2

Úřední deska od: 14.11.2019

Úřední deska do: 29.11.2019

Další informace sipka

Návrh změny zadání změn Územního plánu města Brna

Stanovisko Krajského úřadu JmK k.ú. Židenice Viniční

Úřední deska od: 13.11.2019

Úřední deska do: 29.11.2019

Další informace sipka

VV-Návrh změny ÚpmB veřejné projednání 4.12.2019

Úřední deska od: 31.10.2019

Úřední deska do: 12.12.2019

Další informace sipka

Opatření obecné povahy

VV - OOP ul. Veslařská

Úřední deska od: 12.11.2019

Úřední deska do: 28.11.2019

Další informace sipka

VV - OOP u. Urbánkova 6

Úřední deska od: 8.11.2019

Úřední deska do: 25.11.2019

Další informace sipka

VV OOP příjezd k ZŠ a MŠ Pastviny

Úřední deska od: 6.11.2019

Úřední deska do: 22.11.2019

Další informace sipka

VV OOP, dočasný zákaz zastavení ul. Veslařská 25.-26.11.2019

Úřední deska od: 30.10.2019

Úřední deska do: 15.11.2019

Další informace sipka

Nabídkové řízení

NŘ pozemek v k.ú. Stránice

Úřední deska od: 11.11.2019

Úřední deska do: 24.1.2020

Další informace sipka

NŘ na prodej pozemku p.č. 5457

Úřední deska od: 16.10.2019

Úřední deska do: 24.1.2020

Další informace sipka