Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Fyzická úřední deska se nachází před úřadem městské části Brno-Komín Vavřinecká 15.

Hledat

Seřadit dle:


Záměry města Brna

Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek

Úřední deska od: 19.11.2020

Úřední deska do: 7.12.2020

Další informace sipka

Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek

Úřední deska od: 12.11.2020

Úřední deska do: 30.11.2020

Další informace sipka

Veřejné vyhlášky-stavební úřad

Oznámení

Přerušení dodávky el. energie Palcary

Úřední deska od: 10.11.2020

Úřední deska do: 4.12.2020

Další informace sipka

Oznámení o zveřejňování dokumentů dle zák. 250/2000Sb.

Úřední deska od: 27.3.2017

Úřední deska do: 28.3.2030

Další informace sipka

Rozpočet

Návrh rozpočtu na r. 2021

Úřední deska od: 23.11.2020

Úřední deska do: 10.12.2020

Další informace sipka

Návrh změny zadání změn Územního plánu města Brna

Veřejné projednání návrhu změn ÚPmB - B5/19_CM

Úřední deska od: 6.11.2020

Úřední deska do: 17.12.2020

Další informace sipka

Opatření obecné povahy

VV_OOP_uprava provozu Urbánkova

Úřední deska od: 4.11.2020

Úřední deska do: 7.12.2020

Další informace sipka

VV_OOP_uprava provozu Řezáčova

Úřední deska od: 4.11.2020

Úřední deska do: 7.12.2020

Další informace sipka

Rozhodnutí

Stavební řízení

Zprůchodnění řeky Svratky - stavební povolení

Úřední deska od: 9.11.2020

Úřední deska do: 25.11.2020

Další informace sipka

KORONAVIRUS

Usnesení vlády - přijatá krizová opatření

Úřední deska od: 23.11.2020

Úřední deska do: 9.12.2020

Další informace sipka

Usnesení vlády - krizová opatření

Úřední deska od: 18.11.2020

Úřední deska do: 4.12.2020

Další informace sipka