Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Fyzická úřední deska se nachází před úřadem městské části Brno-Komín Vavřinecká 15.

Hledat

Seřadit dle:


Záměry města Brna

Záměr obce směnit, darovat, pronajmout majetek R9/022 - dodatek

Úřední deska od: 13.3.2023

Úřední deska do: 29.3.2023

Další informace sipka

Záměr obce směnit, darovat, pronajmout majetek R9/022

Úřední deska od: 10.3.2023

Úřední deska do: 27.3.2023

Další informace sipka

Veřejné vyhlášky města Brna

Záměry městské části Brno-Komín

Záměr SMB, MČ Brno-Komín pronajmout p.č. 2747/1,2 v k.ú. Komín

Úřední deska od: 22.3.2023

Úřední deska do: 10.4.2023

Další informace sipka

Oznámení

Oznámení o provedení odchytu toulavých koček 15. - 17.4.2023

Úřední deska od: 20.3.2023

Úřední deska do: 18.4.2023

Další informace sipka

Oznámení o zveřejňování dokumentů dle zák. 250/2000Sb.

Úřední deska od: 27.3.2017

Úřední deska do: 28.3.2030

Další informace sipka

Výzva

Opatření obecné povahy

Veř. vyhl. - OOP - Řezáčova - úprava parkoviště

Úřední deska od: 22.3.2023

Úřední deska do: 11.4.2023

Další informace sipka

Veř. vyhl. - návrh OOP - Hlavní 34 a 38 - změna dopravního značení

Úřední deska od: 22.3.2023

Úřední deska do: 24.4.2023

Další informace sipka

Veř. vyhl. - OOP - Vavřinecká 1,3 - zařízení staveniště (jeřáb)

Úřední deska od: 15.3.2023

Úřední deska do: 31.3.2023

Další informace sipka

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška - elektronický systém dražby 4.4.2023

Úřední deska od: 1.3.2023

Úřední deska do: 5.4.2023

Další informace sipka

Rozhodnutí

Prominutí poplatku z pobytu

Úřední deska od: 6.1.2023

Úřední deska do: 31.12.2023

Další informace sipka

Prominutí poplatku ze psů

Úřední deska od: 6.1.2023

Úřední deska do: 31.12.2023

Další informace sipka