Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Fyzická úřední deska se nachází před úřadem městské části Brno-Komín Vavřinecká 15.

Hledat

Seřadit dle:


Záměry města Brna

Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek - R8/135

Úřední deska od: 5.3.2021

Úřední deska do: 22.3.2021

Další informace sipka

Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek

Úřední deska od: 18.2.2021

Úřední deska do: 8.3.2021

Další informace sipka

Výběrové řízení

Vojenské lesy a statky ČR - veřejné výběrové řízení

Úřední deska od: 8.3.2021

Úřední deska do: 22.3.2021

Další informace sipka

Záměry městské části Brno-Komín

Záměr pronajmout pozemek p.č.3342 v k.ú. Komín (zastavěná plocha)

Úřední deska od: 24.2.2021

Úřední deska do: 15.3.2021

Další informace sipka

Oznámení

Sčítání lidu, domů a bytů

Úřední deska od: 19.2.2021

Úřední deska do: 12.5.2021

Další informace sipka

Oznámení o zveřejňování dokumentů dle zák. 250/2000Sb.

Úřední deska od: 27.3.2017

Úřední deska do: 28.3.2030

Další informace sipka

Svolání ZMČ

Svolání 237. zasedání ZMČ, č. 1/2021

Úřední deska od: 3.3.2021

Úřední deska do: 11.3.2021

Další informace sipka

Návrh změny zadání změn Územního plánu města Brna

Veř.vyhláška - návrh změny ÚPmB - B1/2000-CM MČ Brno - střed

Úřední deska od: 19.2.2021

Úřední deska do: 31.3.2021

Další informace sipka

Opatření obecné povahy

OOP_Chaloupky - Absolonova - úprava provozu (vodovod, kanalizace)

Úřední deska od: 3.3.2021

Úřední deska do: 19.3.2021

Další informace sipka

OOP - Řezáčova - změna org. provozu

Úřední deska od: 24.2.2021

Úřední deska do: 12.3.2021

Další informace sipka

OOP - změna org. provozu Branka 83 a 85

Úřední deska od: 24.2.2021

Úřední deska do: 12.3.2021

Další informace sipka

OOP - přechodná úprava provozu - Žabovřeská - úplná uzavírka

Úřední deska od: 24.2.2021

Úřední deska do: 12.3.2021

Další informace sipka

Návrh OOP - Pastviny - přechod pro chodce

Úřední deska od: 22.2.2021

Úřední deska do: 25.3.2021

Další informace sipka

Dražební vyhláška

Stavební řízení

Soubor staveb pro bydlení - 9 RD - Ptáček - zahájení SŘ

Úřední deska od: 23.2.2021

Úřední deska do: 12.3.2021

Další informace sipka

KORONAVIRUS

Sbírka zákonů z 2.3.2021 - nová opatření

Úřední deska od: 3.3.2021

Úřední deska do: 19.3.2021

Další informace sipka

Rozhodnutí hejtmana JmK z 3.3.2021 - nařízení péče o děti 2-10 let

Úřední deska od: 3.3.2021

Úřední deska do: 19.3.2021

Další informace sipka

Usnesení vlády - závodní stravování

Úřední deska od: 2.3.2021

Úřední deska do: 18.3.2021

Další informace sipka

Výjimka z omezeni pohybu a pobytu - Brno-město a Brno-venkov

Úřední deska od: 1.3.2021

Úřední deska do: 17.3.2021

Další informace sipka

Mimořádná opatření od 1.3.2021

Úřední deska od: 1.3.2021

Úřední deska do: 17.3.2021

Další informace sipka

Rozhodnutí hejtmana JmK - nařízení péče o děti 2-10 let

Úřední deska od: 1.3.2021

Úřední deska do: 17.3.2021

Další informace sipka

Mimořádná opatření od 25.2.2021

Úřední deska od: 23.2.2021

Úřední deska do: 11.3.2021

Další informace sipka