Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Fyzická úřední deska se nachází před úřadem městské části Brno-Komín Vavřinecká 15.

Seřadit dle:


Záměry města Brna

Záměr města Brna R8/033

Úřední deska od: 12.7.2019

Úřední deska do: 28.7.2019

Další informace sipka

Výběrové řízení

VŘ - vedoucí SÚ Brno Kníničky

Úřední deska od: 10.7.2019

Úřední deska do: 25.7.2019

Další informace sipka

Veřejné vyhlášky města Brna

Veř. vyhl. - návrh změny ÚPmB - lokalita Viniční - Šedová

Úřední deska od: 19.7.2019

Úřední deska do: 29.8.2019

Další informace sipka

Veř. vyhl. - návrh změny ÚPmB - lokalita Ponávka

Úřední deska od: 18.7.2019

Úřední deska do: 27.8.2019

Další informace sipka

Veřejná vyhláška - návrh změny ÚPmB - areál Jaselských kasáren

Úřední deska od: 14.6.2019

Úřední deska do: 23.7.2019

Další informace sipka

Oznámení

Oznámení o zveřejnňování dokumentů dle zák. 250/2000Sb.

Úřední deska od: 27.3.2017

Úřední deska do: 28.3.2030

Další informace sipka

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení stavebního řízení Olbrachtovo nám. 2,4

Úřední deska od: 12.7.2019

Úřední deska do: 29.7.2019

Další informace sipka

Nařízení

Nařízení č.12/2019

Úřední deska od: 10.7.2019

Úřední deska do: 26.7.2019

Další informace sipka

Návrh opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy-Řezáčova 58

Úřední deska od: 11.7.2019

Úřední deska do: 27.7.2019

Další informace sipka

Opatření obecné povahy

OOP č.1/2019, ul. Sportovní-plavecký bazén Lužánky

Úřední deska od: 15.7.2019

Úřední deska do: 31.7.2019

Další informace sipka

Opatření obecné povahy č.2/2019

Úřední deska od: 15.7.2019

Úřední deska do: 31.7.2019

Další informace sipka

Veř. vyhl. - OOP - Komínské hody - změna dopravního značení

Úřední deska od: 15.7.2019

Úřední deska do: 31.7.2019

Další informace sipka

OOP - Palcary, Chaloupky - přechodná úprava DZ

Úřední deska od: 15.7.2019

Úřední deska do: 31.7.2019

Další informace sipka

VV-OOP ul. Vavřinecká

Úřední deska od: 10.7.2019

Úřední deska do: 26.7.2019

Další informace sipka

VV-OOP ul. Kníničská chodník

Úřední deska od: 10.7.2019

Úřední deska do: 26.7.2019

Další informace sipka

VV-OOP ul. Kníničská zastávka MHD

Úřední deska od: 10.7.2019

Úřední deska do: 26.7.2019

Další informace sipka

Blokové čištění

Oznámení - Výholec, rozšíření NN

Úřední deska od: 11.7.2019

Úřední deska do: 31.8.2019

Další informace sipka

Harmonogram blokového čištění 2019

Úřední deska od: 11.2.2019

Úřední deska do: 7.11.2019

Další informace sipka

Hledat