Vzhledem k současné epidemiologické situaci je pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí OMEZENO. Proto sledujte v "Kalendáři akcí"

O dalším vývoji situace Vás budeme informovat. 

ARCHIV akcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. května 2018 od 17 hod. v budově radnice MČ Brno-Komín, Vavřinecká 15

NEDĚLNÍ KONCERT

 

 

 

26. dubna 2018 od 9.00 hod. před ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15

MECHOVÉ GRAFFITI

 

 

21. března 2018 od 16.00 hod. v budově radnice

pro všechny zájemce o vzdělávání je připravena beseda k Univerzitě třetího věku.

Mgr. et. Mgr. Lenka Kamanová, vedoucí oddělení vzdělávání seniorů při Instutu celoživotního vzdělávání

Mendelovy univerzity v Brně Vás seznámí s možnostmi, jak se nadále vzdělávat a o možnostech

studia, které pro Vás, seniory, připravujeme již od září 2018. PŘIJĎTE MEZI NÁS !

 

20. března 2018 od 17.00 hod. v budově radnice

přijďte podpořit projekt Obec přátelská rodině, do kterého se zapojila naše MČ Brno-Komín.

Záleží nám na tom, aby se rodiny u nás v obci dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo.

Zajímají nás občané všech věkových kategorií, zajímají nás potřeby těch, kteří žijí sami, těch,

kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého. Zajímá nás názor každého z vás.

To je i motivace o zapojení co největšího počtu občanů do auditu. Proto se naše obec zapojuje do „auditu familyfriendlycommunity“,

jehož cílem je podpořit pro-rodinné klima v naší městské části Komín, klima, které je přátelské rodině,

které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. V neposlední řadě máme zájem na intenzivní komunikaci

o tomto tématu s Vámi, občany naší obce, a chceme naslouchat Vašim potřebám. 

Každý bude mít možnost se zapojit se svými náměty a nápady.

Proto chceme oslovit všechny občany od nejmladší po nejstarší generaci. Věříme, že naší nabídky na spolupráci využijete.

+

 

18. března 2018 od 17.00 hod. v budově radnice

tradiční nedělní koncert ve spolupráci s Karlem Plockem

 

 

18. března 2018 od 14.00 hod. ve Staré hasičce

akce zvlášť pro děti - velikonoční dílničky ve spolupráci s DDM Kominíček a Okrašlovacím spolkem

můžete se těšit na malování na keramiku, výroba filcových kytek, výroba slepičky na stůl,

papírové kraslice, sluníčko - závěs, setí do květináčů, pletení pomlázek z proutí

 

 

17. února 2018 od 10.30 hodin., večer pak od 20.00 hod.

 Komínské ostatky - dopoledne sraz před ZŠ Pastviny, večerní zábava v Sokolovně Svratecká.

Předprodej vstupenek na večerní zábavu do Sokolovny přímo na místě. Cena vstupného 100,- Kč, v masce 70,- Kč.

 

 

 

 

13. ledna 2018 od 19.00 hodin.

 

Krojovaný ples, sál SŠIF, Čichnova 23.

Předprodej vstupenek od 1. 12. 2017. Cena vstupenky s místenkou a večeří 300,- Kč.

 

 

začátkem ledna 2018 - Tříkrálová sbírka

Trikralova sbirka (PDF 289.65 kB)

 

 

6. ledna 2018 od 18.00 hodin.

 

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v autentické podobě  v kostele sv. Vavřince.

Koncert je určen pro všechny lidi dobré vůle.

 Lumir-koncert v kostele (PDF 839.39 kB)