Úřad městské části Brno-Komín vydává prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – pracoviště Czech POINT na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (dále jen "ISVS"). Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby.   Úřad městské části Brno-Komín prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT poskytuje tyto služby:  

VÝPISOVÉ AGENDY

• výpisy z Katastru nemovitostí /veřejná evidence/

• ověřený snímek katastrální mapy /veřejná evidence/

• výpisy z Rejstříku živnostenského podnikání (veřejná část) /veřejná evidence/

• výpisy z Veřejných rejstříků (spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností) /veřejná evidence/

• výpisy z Rejstříku trestů – Fyzická osoba /neveřejná evidence/ - více informací ZDE.                                          

                                                  – Právnická osoba /veřejná evidence/

Výpisy z rejstříku trestů vydané na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Pro použití v zahraničí si opatřete výpis vydaný přímo Rejstříkem trestů. - Více informací ZDE.  

• výpisy bodového hodnocení osoby /neveřejná evidence/

Elektronický výpis z bodového hodnocení řidiče lze navíc oproti běžným Czech Pointům získat kdykoli stejně tak jako další výpisy. Nová služba se neustále rozšiřuje, ale je však dostupná pouze majitelům datových schránek. - Více informací ZDE.  

• výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů /veřejná evidence/

• výpisy z Insolvenčního rejstříku /veřejná evidence/

 

AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ

• autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby dokumentu

• autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby dokumentu  

 

PODACÍ AGENDY

• Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informačního systému odpadového hospodářství) /neveřejná evidence/

• Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu  

 

AGENDY ZÁKLADNÍ REGISTRY

• výpis údajů z registru obyvatel (ROB) /neveřejná evidence/

• veřejný výpis údajů z registru osob (ROS) /veřejná evidence/

• neveřejný výpis údajů podnikající osoby z registru osob /neveřejná evidence/

• výpis o využití údajů z registru obyvatel /neveřejná evidence/

• záznam o využití údajů z registru osob /neveřejná evidence/

• žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel /neveřejná evidence/

• žádost o změnu údajů v registru osob /neveřejná evidence/

• žádost o poskytování údajů třetí osobě /neveřejná evidence/            

 

AGENDY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK

• žádosti o zřízení datové schránky

• žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových  

Další agendy informačního systému datových schránek:  

• žádost, aby datová schránka plnila funkci OVM

• žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM

• žádost o povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

• žádost o zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO

• oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím OVM

• oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

• oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

• žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

• žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

• vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

 

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

 

Správní poplatky

Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Veřejných rejstříků, Rejstříku živnostenského podnikání, dále výpisy bodového hodnocení osoby, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH a Insolvenčního rejstříku jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,- Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).  

Vydávání ověřeného výstupu z Rejstříku trestů je zpoplatněno správním poplatkem 100,- Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů (část I položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72) je zpoplatněno.   Za zprostředkování podání podatel hradí kontaktnímu místu veřejné správy poplatek 50 Kč.  

Vydávání ověřených výstupů z údajů registru obyvatel, registru osob, veřejných údajů z registru osob, výpisu o využití údajů z registru obyvatel a z registru osob jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,-Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku (část I položka 3 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Žádosti o změnu údajů v registru obyvatel a v registru osob a dále žádost o poskytnutí údajů třetí osobě jsou prováděny zdarma.  

Činnosti v rámci agendy informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma.

Autorizovaná konverze je zpoplatněna správním poplatkem 30,- Kč za každou i započatou stránku. (část I položka 4 písm. b), c) zákona č. 634/2004 Sb.).  

Správní poplatek za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci je stanoven na 200,- Kč (část I položka 10 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

ikona Ceník služeb CzechPOINT (PDF 142.76 kB)