Oddělení Odboru správních činností

Husova 5, 601 67 Brno

 

  • vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ve správním obvodu Brno – město
  • vykonává činnost ohlašovny trvalého pobytu, která je jedinou ohlašovnou na území statutárního města Brna
  • zajišťuje výkon celostátní agendy na úseku evidence obyvatel a cestovních dokladů pro občany, kteří neměli trvalý pobyt v České republice nebo pokud trvalý pobyt občana nelze zjistit
  • úzce spolupracuje se zastupitelskými úřady v zahraničí, MV ČR, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Státní tiskárnou cenin, s.p.
  • metodicky vede úřady městských částí statutárního města Brna nabízí občanům možnost vyřízení jejich žádostí každý pracovní den, včetně objednání přes internet

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00
Středa 8:00 - 17:00 (pouze pro objednané přes internet do 18:00 hodin)
Čtvrtek 7:00 - 12:00
Pátek 8:00 - 12:00

 

Oddělení evidence obyvatel

  • pracuje s agendovým informačním systémem evidence obyvatel
  • provádí kontrolu, zjišťování správnosti údajů a případné opravy chybných údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel u občanů s trvalým pobytem ve správním obvodu Brno – město
  • eviduje změny trvalého pobytu občanů ve správním obvodu Brno – město  http://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/potrebuji-si-vyridit/?idzs=1
  • na žádost občanů poskytuje údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel k jejich osobě
  • na žádost občana eviduje adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení

http://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/potrebuji-si-vyridit/?idzs=408