Obsah

Kalendář akcí

PŘIPRAVUJEME

 

 

KONCERT v neděli 24. března 2019

na radnici Brno-Komín, Vavřinecká 15 od 17.00 hod.

Díla skladatelů 17. a 18. století

 

Ukliďme Česko

v sobotu 6. dubna 2019 od 9.00 hod.

 

Vítání jara

v neděli 7. dubna 2019 od 14.00 hod. na Staré hasičky

a v okolí Staré hasičky, Hlavní 125 s programem pro děti

 

 

Dětský den

v sobotu 1. června 2019 od 9.00 hod. před ZŠ Pastviny

od 14.00 hod. v katastru Komín v různých spolcích a institucích

 

 

OSTATKY

Krojovaný ples

 

Adventní koncert na radnici

Rozsvícení vánočního stromu

Pozvánka na nedělní koncert

pozvánka na KoKošt

 

bližší informace na:

https://www.sokolbrno.cz/aktuality/113/kokost

Komínské vinobraní

 

Vavřinecké hody

Den dětí

 

Pozvánka na nedělní koncert

 

festival RE:PUBLIKA

 

Strategie Brno2050

CLV-tisk (PDF 45.13 MB)

Ukliďme Česko

 

Univerzita třetího věku

 

Pozvánka na 1. workshop

                                              

 

Všichni občané, děti, mládež, školy, spolky, sportovní organizace, podnikatelé a ostatní v naší obci Brně-Komíně

se mohou zapojit do auditu pro-rodinného klimatu .       

Záleží nám na tom, aby se rodiny u nás v obci dobře cítily, aby se jim zde dobře žilo.

Zajímají nás občané všech věkových kategorií, zajímají nás potřeby těch, kteří žijí sami, těch, kteří se starají

nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého. Zajímá nás názor každého z vás.

To je i motivace o zapojení co největšího počtu občanů do auditu.   Proto se naše obec zapojuje do „auditu familyfriendlycommunity“,

jehož cílem je podpořit pro-rodinné klima v naší městské části Komín, klima, které je přátelské rodině,

které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog.

V neposlední řadě máme zájem na intenzivní komunikaci o tomto tématu s Vámi, občany naší obce,

a chceme naslouchat Vašim potřebám.  Každý bude mít možnost se zapojit se svými náměty a nápady.

Proto chceme oslovit všechny občany od nejmladší po nejstarší generaci. Věříme, že naší nabídky na spolupráci využijete.

 

PŘIJĎTE PODPOŘIT TENTO PROJEKT

V ÚTERÝ 20. BŘEZNA 2018 V 17.00 HOD.

NA RADNICI, VAVŘINECKÁ 15

 

Nedělní koncert

 

pozvánka na Vítání jara

 

PLES

 

Tříkrálový koncert

 

Adventní koncert v kostele Sv. Vavřince

Adventní koncert

Rozsvícení vánočního stromu

Den otevřené radnice

 

Od
Do

02. 03. 2019 10:00 – 02. 03. 2019 23:59

24. 03. 2019 17:00 – 24. 03. 2019 19:00

06. 04. 2019 09:00 – 06. 04. 2019 14:00

Ukliďme Česko

sraz na dvou stanovištích: točna trolejbusu Řezáčova a u Sokolovny Svratecká

Úklid končí ve 13 hod. opékáním špekáčků před budovou ZŠ Pastviny

07. 04. 2019 14:00 – 07. 04. 2019 18:00

Vítání jara

Velikonoční jarmark

Dílničky pro děti ve Staré hasičce od 14.00 hod.

14. 04. 2019 10:30 – 14. 04. 2019 15:20

Jarní setkání na skalách u Říkonína

KČT Jihomoravské oblasti a TOM Horolezčata pořádají

Jarní setkání VHT na skalách u Říkonína (38. ročník)

Vítání jsou zájemci vysokohorské turistiky.

informace: 739 033 769

Nahoru