Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno-Komín

Organizační složka územního samosprávného celku Brno-Komín 

Adresa

Jundrovská 55 624 00 Brno - Komín

tel.:           725 995 610 
mobil.:      
email:      komin.hasici@seznam.cz

                 www.facebook.com/Hasi%C4%8Di-Brno-Kom%C3%ADn-101089426712933/ 

Velitel: por. Mgr. Karel Štěpán

Základní úkoly

  • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany,nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
  • provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech,
  • spolupracuje při zdolávání požářů a záchranných pracích, při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů (zákon o požární ochraně),
  • plní úkoly na úseku civilní ochrany a obrany obyvatelstva.

 

V roce 2016 podpořil Jihomoravský kraj v rámci Dotačního programu na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sboru dobrovolných hasičů měst a obcí na období 2013 - 2016 městskou část Brno-Komín částkou 60.000,- Kč na pořízení

"Přetlakové vzduchové DP vč. příslušenství, náhradní tlakové láhve a vyváděcí kukly".

 

                                                                   

V roce 2017 podpořil Jihomoravský kraj v rámci d otačního programu "Podpora jednotek sborů doborovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020" městskou část Brno-Komín částkou 140.000,- Kč na 

"Pořízení věcných prostředků dle přílohy č. 3 - osobní ochranné prostředky".

 

 

V roce 2019 podpořil Jihomoravský kraj "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Brno-Komín" finanční částkou 300.000,- Kč

 

V roce 2020 podpořil Jihomoravský kraj JSDH Brno-Komín částkou 200.000 Kč na akci: "Vybavení věcnými prostředky a pořízení člunu", v rámci které byl pořízen motorový člunu a vybavení nejen pro práci na vodě.

V roce 2021 podpořil Jihomoravský kraj JSDH Brno-Komín částkou 100.000 Kč na akci: "Pořízení věcných prostředkův rámci obnovy a zvýšení akceschopnosti JSDH", díky které bylo možné pořídit vybavení pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů Brno-Komín a zvýšit tak její akceschopnost.

 

V roce 2022 podpořil Jihomoravský kraj JSDH Brno-Komín částkou 100.000 Kč na akci: "Pořízení věcných prostředků a dýchací techniky v rámci obnovy a zvýšení akceschopnosti JSDH", díky které bylo možné pořídit vybavení pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů Brno-Komín a zvýšit tak její akceschopnost.

 

V roce 2023 podpořil Jihomoravský kraj JSDH Brno-Komín částkou 100.000 Kč na akci: "Pořízení věcných prostředků a dýchací techniky v rámci obnovy a zvýšení akceschopnosti JSDH", díky které bylo možné pořídit vybavení pro zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů Brno-Komín a zvýšit tak její akceschopnost.