Sbor dobrovolných hasičů Brno-Komín

 

Adresa

Jundrovská 55 624 00 Brno - Komín

tel.:           541 224 686
mobil.:      777 605 179
email:       komin.hasici@seznam.cz
                   www.hasicikomin.cz

 

Velitel: Karel Štěpán

Základní úkoly

  • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany,nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
  • provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech,
  • spolupracuje při zdolávání požářů a záchranných pracích, při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů (zákon o požární ochraně),
  • plní úkoly na úseku civilní ochrany a obrany obyvatelstva.
Nahoru