Úřad městské části města Brna, Brno-Komín je v souladu se Statutem města Brna příslušným správcem místních poplatků stanovených v návaznosti na zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, aktuální obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna o místních poplatcích. Činnosti spojené se správnou místních poplatků vykonává především Stavební a silničněsprávní oddělení ÚMČ Brno-Komín.

Toto oddělení zajišťuje správu následujících místních poplatků:

  • poplatek ze psů
  • poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
  • poplatek z ubytovací kapacity
  • poplatek za užívání veřejného prostranství

Kontaktní osobou ve věci místních poplatků je Mgr. Patricie Reinhardová, tel.: 541 428 178, e-mail: reinhardova@komin.brno.cz