Úřad městské části města Brna, Brno-Komín je v souladu se Statutem města Brna příslušným správcem místních poplatků stanovených v návaznosti na zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, aktuální obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna o místních poplatcích. Činnosti spojené se správnou místních poplatků vykonává především Odbor stavební a dopravy ÚMČ Brno-Komín.

Tento odbor zajišťuje správu následujících místních poplatků:

  • poplatek ze psů
  • poplatek z pobytu
  • poplatek za užívání veřejného prostranství

Kontaktní osobou ve věci místních poplatků je Mgr. Patricie Jégrová, tel.: 541 428 178, e-mail: jegrova@komin.brno.cz

Formuláře - místní poplatky

  • Místní poplatek za zábor veřejného prostranství       

 ikona Prihlaseni se k MP_zabory VP (PDF 96.11 kB)

 ikona Prihlaseni se k MP_zabory VP (RTF 64.56 kB)

  

  • Místní poplatek ze psů

ikonaPrihlaseni se k MP ze psu (DOCX 33.99 kB)

ikona Prihlaseni se k MP ze psu (PDF 351.72 kB)

ikona Odhlaseni z MP1 ze psu (DOCX 33.13 kB)

ikona Odhlaseni z MP1 ze psu (PDF 343.07 kB)

   

  • Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt

 

  • Místní poplatek z ubytovací kapacity