Úřad městské části města Brna, Brno-Komín je v souladu se Statutem města Brna příslušným správcem místních poplatků stanovených v návaznosti na zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, aktuální obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna o místních poplatcích. Činnosti spojené se správnou místních poplatků vykonává Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Brno-Komín.

Tento odbor zajišťuje správu následujících místních poplatků:

  • poplatek ze psů
  • poplatek z pobytu
  • poplatek za užívání veřejného prostranství

Kontaktní osobou ve věci místních poplatků je Mgr. Patricie Jégrová, tel.: 541 428 178, e-mail: jegrova@komin.brno.cz

 

Upozorňujeme, že od 01.01.2024 NEJSOU osoby prchající před válečným konfliktem na Ukrajině osvobozeny od platby místního poplatku ze psů a od poplatku z pobytu (tzv. ubytovací poplatek)!