Další vítání občánků je naplánováno na sobotu 9. března 2024.

Rodiče dětí, které chcete slavnostně uvést do života v naší městské části, hlaste je na vítání občánků nejpozději do28.2.2024. děkujeme.

Přihlášky dětí po tomto termínu budou zařazeny na podzimní  termín 2024.

 

Vážení rodiče, z předchozích vítání občánků můžete najít fotky ve fotogalerii na našich webových stránkách.

 

Jak vše probíhá:

Rodiče přihlášených dětí dostanou písemnou pozvánku s upřesněním času, kdy se mají dostavit. Pokud to epidemická situace dovolí, proběhne vítání občánků hromadně, pokud ne, budou zvaní v časových intervalech.

Vítání nových občánků městské části Brno-Komín probíhá v aule Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15, zpravidla jedenkrát za půl roku, dle počtu přihlášených dětí. Zákonní zástupci dítěte vyplní Přihlášku  k vítání občánků. Přihláška  je ke stažení na internetových stránkách MČ Brno-Komín, a dále pak k dispozici na Úřadě městské části Brno-Komín. Tímto vyjádří souhlas dle zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a doloží kopii rodného listu dítěte. Je nutné, aby alespoň jeden z rodičů měl trvalé bydliště v MČ Brno-Komín.

Vyřizuje: Sociální odbor, budova ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, přízemí, dveře 115, 116

Informace na tel.: 541 428 180.

 

Přihlašování na vítání občánků je možné po výzvě v Komínském zpravodaji anebo v průběhu roku na přiloženém formuláři.

K přihlášce je nutné doložit kopii rodného listu dítěte. Přihlášku můžete poslat i elektronicky na adresu: markova@komin.brno.cz.

 přihláška vítání občánků 1 (DOCX 708.34 kB)

Při vítání občánků je přítomen profesionální fotograf, fotky jsou po zpracování možné na vyžádání uložit na DVD. Rodiče dětí, kteří byli na vítání občánků  najdou fotky z této akce ve fotogalerii na stránkách brno-komin/život v komíně/fotogalerie.

 

INFORMACE k průběhu:

Rodiče přihlášených dětí dostanou s předstihem osobní pozvání na tuto událost. Ceremoniál Vítání občánků vede paní starostka a trvá přibližně 30 min.  Součástí ceremoniálu je i hudební vystoupení dětského folklórního souboru Komíňáček pod vedením p. Caletkové a p. Burešové a vystoupení studentů hudebního oboru Gymnázia Křížkovského. Děťátko i rodiče dostane malou upomínku, rodiče se podepíšou do pamětní knihy. Možná je i přítomnost ostatních členů rodiny (kmotři, prarodiče, sourozenci).

Průběh akce se řídí aktuálními vládními opatřeními.