Úmrtí a zajištění sociálního pohřbu

Nesjedná-li ve lhůtě od oznámení úmrtí pohřeb příslušná fyzická nebo  právnická osoba, zajistí sociální pohřeb obec v souladu se zákonem o pohřebnictví a podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem.  

Vyřizuje: Sociální odbor

Mgr. Michaela Kameníková

Monika Marková

budova ÚMČ, Vavřinecká 15, přízemí,  dveře 115, 116  

Platná legislativa:

· Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

· Vyhláška. č. 277/2017 Sb. o postupu obce při zajištění slušného pohřbení