ikona Ceník a rozměry inzerce 2022 (PDF 262.8 kB)

 ikona Ceník a rozměry volební inzerce pro volby do ZO (PDF 239.68 kB)

Inzerce v Komínském zpravodaji

Náklad 4 200 ks
Výroba: SAMAB, Press Group, a. s., Brno

Registrační číslo: MK ČR E 10436.

Je možné podat 2 druhy inzerátů:

Dvouřádkový inzerát

Je určen pro soukromé účely občanů a drobné podnikatele.
maximální rozsah inzerátu je 120 znaků.
Formulář občan vyplní na sekretariátu, Vavřinecká 15, Brno-Komín.
Cena (včetně DPH) 96 Kč

Inzerát je možné zaslat také na adresu inzerce@komin.brno.cz, následně zaplatit zaslanou fakturu převodem nebo na pokladně ÚMČ.

Zvýrazněný dvouřádkový inzerát

Podklad pod textem je zvýrazněn odlišnou barvou. Je určen pro soukromé účely občanů a drobné podnikatele.
maximální rozsah inzerátu je 120 znaků.
Formulář občan vyplní na sekretariátu, Vavřinecká 15, Brno-Komín.
Cena (včetně DPH) 150 Kč

 Inzerát je možné zaslat také na adrecu inzerce@komin.brno.cz, následně zaplatit zaslanou fakturu převodem nebo na pokladně ÚMČ.

Inzerát pro účely podnikání

Je určen pro podnikatelské subjekty.
Inzerát firma dodá v elektronické podobě na sekretariát, Vavřinecká 15, Brno-Komín, nebo pošle e-mailem.

Pozn.: inzerát musí mít požadovanou velikost, nebo nebude zveřejněn. Přijatelné elektronické formáty jsou .pdf (nejlépe), popř. .tiff, .jpg, .cdr. U ostatních formátů není možné zaručit jejich správné zpracování.

Inzeráty musí být podány a zaplaceny do uzávěrky (je uvedena v každém čísle Komínského zpravodaje
v tiráži) a následně budou uveřejněny v nejbližším následujícím čísle Komínského zpravodaje.

Inzeráty a další informace na:
Tel.: 541 428 162
E-mail: inzerce@komin.brno.cz