Městská část vede seznam žadatelů o byt.

Výběr žadatelů o byt v městské části Brno-Komín provádí městská část Brno-Komín

podle kritérií, která jsou schválená Zastupitelstvem městské části Brno-Komín

Žádost se podává na předtištěném formuláři městské části Brno-Komín a to na podatelně ÚMČ Brno – Komín.

Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách.

Městská část oznámí do 30 dnů po obdržení žádosti žadateli o byt,

zda byl do seznamu zapsán, případně z jakého důvodu nebude jeho žádost evidována

Důvod k vyřazení žadatele je i skutečnost, že žadatel uvede nepravdivé údaje,

nebo neoznámí-li do 30-ti dnů změnu skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o byt.

 

žádost byt + příloha (DOC 715 kB)

Pravidla a kritéria MČ Komín (DOCX 77.6 kB)

Žádost o prodloužení NS (DOCX 457.27 kB)

 

Společný nájem:

Dohodu o společném nájmu se stávajícím nájemcem může městská část uzavřít pouze za podmínky,

že další osobou přistupující k nájmu bytu jsou jeho děti, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, vnuk či vnučka,

partner, jsou –li zletilí a žijí-li s nájemcem alespoň jeden rok ve společné domácnosti a nevlastní-li bytový či rodinný dům,

byt nebo nejsou-li nájemci bytu na dobu neurčitou.

 

Bližší informace: Sociální oddělení

Mgr. Kameníková Michaela

Marková Monika