Správa bytového hospodářství se stará o oblast, která má na starosti správu bytových domů,

což znamená zajišťování veškerých oprav a zajištění služeb pro nájemníky

(vodné, stočné, dodávka tepla a teplé vody, osvětlení společných prostor, výtahy, úklid)

a roční vyúčtování uvedených služeb. Dále se stará o zpracování předpisů nájmů,

sleduje úhrady nájmů, upomíná nedoplatky a vyhotovuje evidenční listy.

 

Správu provádí BYTASEN, spol. s r.o.              vedoucí pobočky   Eva Štěpánková 541 210 224

 

   provozovna:   Vychodilova 17                                                        Jsme tu pro Vás:    pondělí 7.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.

                          616 00  Brno-Žabovřesky                                                                        úterý     7.30 - 8.30 hod.

                          tel.: 541 213 635, 541 210 224                                                                 středa  7.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod.

                          email: zabovresky@bytasen.cz                                                              čtvrtek  7.30 - 8.30 hod.

                           www.bytasen.cz                                                                                       pátek    7.30 - 8.30 hod.