Městská část vede seznam žadatelů o byt. Výběr žadatelů o byt v městské části Brno-Komín provádí městská část Brno-Komín podle kritérií, která jsou schválená Zastupitelstvem městské části Brno-Komín. Žádost se podává na předtištěném formuláři městské části Brno-Komín a to na podatelně ÚMČ Brno – Komín. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách. Městská část oznámí do 30 dnů po obdržení žádosti žadateli o byt, zda byl do seznamu zapsán, případně z jakého důvodu nebude jeho žádost evidována. Důvod k vyřazení žadatele je i skutečnost, že žadatel uvede nepravdivé údaje, nebo neoznámí-li do 30-ti dnů změnu skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o byt.

žádost o pronájem bytu (DOC 709.5 kB)

Kriteria_byty_aktuální (DOCX 73.54 kB)

Žádost o prodloužení NS (PDF 211.03 kB)

Žádost o pronájem volného obecního bytu (DOCX 20.8 kB)

Žádost o ukonč.nájmu - vzor (DOC 687.5 kB)

 

Výše nájemného

výše nájemného (PDF 133.04 kB)

9_2021_Uplne_zneni_Pravidel_po_Uprave_ZMB-Z8-31.-7.9.2021 (PDF 495.39 kB)

 

Společný nájem:

Dohodu o společném nájmu se stávajícím nájemcem může městská část uzavřít pouze za podmínky, že další osobou přistupující k nájmu bytu jsou jeho děti, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, vnuk či vnučka, partner, jsou –li zletilí a žijí-li s nájemcem alespoň jeden rok ve společné domácnosti a nevlastní-li bytový či rodinný dům, byt nebo nejsou-li nájemci bytu na dobu neurčitou.

Bližší informace: Sociální odbor

Mgr. Kameníková Michaela, Marková Monika

kontaktní místo pro bydlení

kont.místo BYTY (PDF 104.35 kB)