Čas a místo konání

v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin, případné druhé kolo voleb proběhne v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna ve stejných časech. Volební místnosti jsou na ZŠ Pastviny 70, Brno-Komín v prvním a druhém patře. 

Přenosná volební schránka

V případě, že nebudete moci ze zdravotních důvodů (nikoliv však u infekčních onemocnění) přijít do volební místnosti, můžete využít možnosti volit do přenosné volební schránky. Pro tyto případy se nahlašujte předem, nejpozději do středy 11.01.2023 na tel.: 541 428 161 u p. Černé nebo na tel.: 541 428 183 u p. Novákové. 

 

ikona Telefonní čísla k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky pro volbu prezidenta republiky 2023 z důvodu onemocnění COVID-19 (PDF 208.94 kB)

Voličské průkazy

žádat o voličský průkaz lze podáním žádosti (ikona Žádost o vydání VP (DOC 50 kB)):

  • osobně na Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15, nejpozději do středy 11.1.2023 do 16.00 hod pro I. kolo volby, a do 16.00 hodin dne 25.1.2023 pro případné II. kolo volby,
  • poštou v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče, za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, podání musí být doručeno nejpozději v pátek 6.1.2023 do 16.00 hodin pro I. kolo volby, a do 16.00 hodin dne 20. 1. 2023 pro II. kolo volby. Výdej voličských průkazů je možný nejdříve 15 dnů přede dnem konání volby prezidenta republiky, tj. nejdříve 29. 12. 2022.

 

ikona Rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta 2023 (PDF 24.17 kB)

Informace Ministerstva vnitra k volbě prezidenta ČR 2023

 ikona Přehled umístění volebních stanovišť v Brně (PDF 266.97 kB)

Máte dotaz k volbám a nenašli jste na něj odpověď? 

Zavolejte nám na číslo: 541 428 168 nebo 541 428 162, popřípadě na 778 701 979.