Informace

Čas a místo konání

Volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dvou dnech:

  • v pátek 20. září 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  • v sobotu 21. září 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V městské části Brno-Komín patří občané do volebních okrsků 12001-12006, volební místnosti těchto okrsků jsou umístěny v přízemí a prvním patře budovy ZŠ Brno, Pastviny 70. Pro imobilní občany je v budově školy výtah (za šatnami naproti vchodu).

Přenosná volební schránka

Občané, kteří ze zdravotních důvodů (nikoliv však infekčních onemocnění) nemohou přijít do volební místnosti, mohou využít možnosti volit do přenosné volební schránky. Musí se však předem nahlásit na úřadu městské části, a to nejpozději ve čtvrtek 19. září na tel.: 541 428 161 u p. Černé nebo na tel.: 541 428 183 u p. Kovářové. Upozorňujeme, že členové komisí s přenosnou volební schránkou budou chodit pouze v sobotu 21. září od 9.00 do 11.30 hod.  

Voličský průkaz

Ve volbách do zastupitelstev krajů je možno volit pomocí voličského průkazu, o který lze zažádat níže uvedenými způsoby:

  1. osobně na Úřadu městské části Brno-Komín, Vavřinecká 15, nejpozději do středy 18.9.2024 do 16:00 hod.,
  2. písemně tak, aby byla žádost doručena ÚMČ Brno-Komín nejpozději 13. září 2024 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail ani e-mail s elektronickým podpisem).

Žádost o voličský průkaz je k dispozici na podatelně ÚMČ Brno-Komín nebo na webu městské části www.brno-komin.cz,  pod záložkou Úřad -> Volby.

Na voličský průkaz lze volit ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Pro nás je to tedy území Jihomoravského kraje.  

ikona Vzor žádosti o vydání voličského průkazu (DOC 54.5 kB)

Hlasovací lístky

Do zastupitelstva Jihomoravského kraje si volíme 65 zástupců. Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději do 17. září 2024. V případě, že hlasovací lístky neobdržíte, vydá vám je na požádání okrsková volební komise ve volební místnosti.  

 

V případě potřeby můžete ve dnech voleb volat na telefonní číslo: 778 701 979.

Do kterého volebního okrsku patříte si můžete ověřit zde:

Volební okrsek č. 12001
Komín č. e. 76, 284, 287, 303, 307, 314, 336
Absolonova 37a, Čichnova, Dělnická, Hlavní, Jundrovská, Kníničská, Kristenova, Podskalská, Podveská, Ruský vrch, Svratecká, Štursova

Volební okrsek č. 12002
Komín č. e. 131, 444
Absolonova 1-37, 39-97, Houškova, Pastviny, Šaracova, Štompil, Uhlířova

Volební okrsek č. 12003
Olbrachtovo náměstí, Řezáčova, Urbánkova

Volební okrsek č. 12004
Komín č. e. 533
Habřinova, Chaloupky, Chochola, Chytilova, Ulrychova, Urxova, Včeličkova, Vrbenského, Výholec

Volební okrsek č. 12005
Běly Pažoutové, Jožky Jabůrkové, ulice Čoupkových, Vavřinecká, Záhumní

Volební okrsek č. 12006
Komín č. e. 1, 13, 60, 83, 94, 130, 165, 201, 202, 213, 325, 604, 617, 1070
Boční, Branka, Bystrcká, Lísky, Nad Lískami, Palcary, Podlesí, Pod Mniší horou, Sadařská, Součkova, Závist