Volby do Senátu Parlamentu ČR - obvod 60

Volby do Senátu Parlamentu České republiky  

Výsledky voleb do 1/3 senátu z webu volby.cz

Informace

Volby do Zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR (obvod 60) - 2020
 

 2. a 3. října 2020 se konají souběžně

  • volby do zastupitelstev krajů dle § 3 odst. 1 zákona č 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • volby do Senátu Parlamentu České republiky dle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se koná hned za týden 9. a 10. října 2020 v téže budově.

Je pro Vás připraveno 6 okrskových volebních komisí vpravo v přízemí a 1. podlaží budovy ZŠ.

Volební místnosti se pro vás otevřou

v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 3. října 2020 od 08.00 do 14.00 hod.   (pro volby do zastupitelstev krajů a první kolo senátních voleb) a

v pátek 9. října 2020 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 10. října 2020 od 08.00 do 14.00 hod. pro případné druhé kolo senátních voleb.

Volební místnosti

Pro volby do zastupitelstev krajů i do Senátu Parlamentu ČR bude pro I. kolo i případné II. kolo voleb připraveno 6 volebních okrsků s minimálním počtem 6 členů v komisi. Všechny okrsky a komise budou umístěny v oddělených místnostech budovy Základní a mateřské školy Brno, Pastviny 70.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva krajů i 1. kolo volby senátních voleb budou občanům distribuovány nejpozději do 29. září 2020. Pokud některý z voličů lístky neobdrží, může si je osobně vyzvednout na podatelně ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, nebo je obdrží v den voleb přímo ve volební místnosti. Hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola senátních voleb volič obdrží přímo ve volební místnosti v den voleb druhého kola.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zažádat o přenosnou volební schránku z výše uvedených důvodů lze do 1.10.2020 do 12.00 hod.

na tel. č. 541 428 161 – pí Černá           541 428 183 – pí Nováková

Kdo je voličem

Volit může státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl 18 let, má trvalý pobyt v naší MČ anebo volič s voličským průkazem. Ve volební místnosti je nutné prokázat se platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní, služební nebo diplomatický pas).

Voličské průkazy

Voličský průkaz  se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.

Požádat o voličský průkaz můžete do 30. 9. 2020 do 16.00 hod. osobně na podatelně v přízemí budovy ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15 nebo prostřednictvím datové schránky fyzické osoby nebo poštou do 25. 9. 2020.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu se duplikát nevydává.

Více informací naleznete na www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.