Pod Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Brno-Komín spadá agenda silničního hospodářství na území MČ Brno-Komín mimo komunikace ZÁKOS (zvláštní užívání komunikačních ploch, uzavírky apod), agenda ochrany životního prostředí, zemědělství, odpadového hospodářství, rybářských lístků, investic.

 

VEDOUCÍ ODBORU

Mgr. Patricie Jégrová (kancelář č.118) - povolení zvláštního užívání komunikací, správa místních poplatků 

AGENDA  INVESTIC

Ing. Monika Šorfová (kancelář č. 117)

AGENDA  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

Ing. Pavel Staněk (kancelář č.117) - povolení kácení dřevin, vydávání rybářských lístků