TAJEMNÍK

Mgr. Ing. Jiří Sodomka (kancelář č. 215)

má na starosti chod úřadu; výběrová řízení pro nástup nových pracovníků úřadu; stanovuje a schvaluje náplň práce zaměstnanců; navrhuje vnitřní předpisy a dohlíží na jejich dodržování.