VEDOUCÍ ODBORU

Ing. Martin Křivánek (kancelář č.221)

POKLADNÍ

Miroslava Přikrylová (kancelář č.125)

ÚČETNÍ

Jana Veselá (kancelář č.124)

Finanční odbor vykonává správu na úseku rozpočtu a financování, sleduje naplňování příjmů a čerpání výdajů v rozpočtu, navrhuje a připravuje jeho změny, sestavuje finanční vypořádání, vede účetnictví, účetní a finanční výkazy, pokladní službu úřadu, kontrolní činnost. Jedná s bankami, sleduje poskytování dotací a zabezpečuje správu místních poplatků ze psů. Vede evidenci majetku.

Formuláře a informace finančního oddělení

Formuláře k dotacím

Rozpočet městské části