Sociální odbor zajišťuje v souladu s právními předpisy a se Statutem města Brna na úseku samostatné a přenesené působnosti  po zásadních změnách, ke kterým došlo v sociální oblasti v rámci sociální reformy, sociální péči pro občany MČ především na úseku sociálně-právní ochrany dětí a ve formě sociálního poradenství . V rámci uvedených změn poskytuje i nadále: sociální poradenství vykonává sociálně-právní ochranu dětí s výjimkou dětí v náhradní rodinné péči, zák. č. 359/1999 Sb.  

Veškerá rozhodnutí a administrace v oblasti sociálních dávek a sociální práce, dříve vykonávána na odboru sociálním  ÚMČ Brno-Komín, přešla na Úřad práce ČR.   https://portal.mpsv.cz/upcr

Dále zařizujeme záležitosti z oblasti školství, kultury, bytů, sociálně právní ochrany dětí, zdravotnictví a sociální péče a opatrovnictví.

 

VEDOUCÍ ODBORU

Mgr. Michaela Kameníková (kancelář č.115)

školství, kultura, byty, sociálně-právní ochrana dětí, zdravotnictví a sociální péče, opatrovnictví

 

REFERENT

Monika Marková (kancelář č.115)

kultura, senioři, vítání občánků

REFERENTI OSPOD

Bc. Michaela Šalplachtová, DiS. (kancelář č.116)
Bc. Vít Matula (kancelář č.116)

sociálně-právní ochrana dětí