Ing. Pavel Staněk

Úsek:
Odbor dopravy a životního prostředí

Telefon:
541 428 177

E-mail:
stanek@komin.brno.cz