pozvánka na Vavřinecké hody

Proběhne: 11. 8. 2018 23:59 – 12. 8. 2018 23:59

Zveřejněno 20. 6. 2018

Další informace

POZVÁNKA na zasedání ZMČ

Proběhne: 20. 6. 2018 17:00 – 19:00

Zveřejněno 11. 6. 2018

Další informace

Pozvánka na sportovní den seniorů

Proběhne: 16. 6. 2018 10:00 – 14:00

Zveme Vás na sportovní den seniorů, který bude v sobotu 16.6.2018

v Brně-Řečkovicích od 10.00 hod.

Zájemci, hlaste se na sociálním oddělení ÚMČ Brno-Komín do 10.6.2018.

Hromadný sraz v sobotu 16.6.2018 v 9.15 hod. u Staré hasičky.

těšíme se na Vás.

Zveřejněno 4. 6. 2018

Další informace

Pozvánka na dětský den

Proběhne: 30. 5. 2018 – 3. 6. 2018

Zveřejněno 30. 5. 2018

Další informace

Upozornění na podvodné jednání

Proběhne: 30. 5. 2018 – 30. 6. 2018

Komínská pobočka České pošty nás aktuálně upozornila na případy, kdy starší občané byli osloveni ženou a mužem s tím, že provádějí kontrolu čísla inkasa (SIPO), a proto žádají o jeho předložení. Kontrolu zdůvodnili podezřením na existující chyby v těchto číslech. Česká pošta sděluje, že žádné oficiální kontroly tohoto typu neprobíhají. Za městskou část občany upozorňujeme na možné zneužití údajů a doporučujeme v takových případech kontaktovat městskou policii, linka 156. Městská policie obdržela od starostky  podnět na podezření na podvodné jednání.

Zveřejněno 30. 5. 2018

Další informace

Pozvánka na nedělní koncert

Proběhne: 20. 5. 2018 17:00 – 18:30

Zveřejněno 16. 5. 2018

Další informace
festival RE:PUBLIKA

festival RE:PUBLIKA

Proběhne: 26. 5. 2018 00:01 – 17. 6. 2018 21:00

Zveřejněno 9. 5. 2018

Další informace

Informace o sečení travnatých ploch

Proběhne: 25. 4. 2018 06:00 – 15. 5. 2018 20:00

Na základě zhodnocení stavu travnatých ploch a požadavků na údržbu zeleně z důvodu konání akcí byl dohodnut následující postup prací: -       pokos travnatých ploch byl zahájen 20. 4. na Ruském vrchu z důvodu konání pietního aktu; -       25. 4. probíhá sečení v lokalitě ul. Součkova, Vavřinecká a do konce týdne bude dále postupovat směrem k ul. Čoupkových, Běly Pažoutové, Jožky Jabůrkové; -       o víkendu bude probíhat vyhrabování posečených ploch a sekání ploch u kruhového objezdu na ul. Hlavní -       do 4. 5. bude ukončen pokos lokality Pastviny a ul. Absolonova Další postup prací bude dohodnut dle aktuálního stavu ploch. Údržbu ploch veřejné zeleně zajišťuje firma Dvořák Comte, a.s. Ing. Alice Machařová, odb. ref. SSO

Zveřejněno 25. 4. 2018

Další informace

Přerušení dodávky vody

Oznámení o přerušení dodávky vody na ulici Absolonova ve dne 24.4.2018.

Zveřejněno 24. 4. 2018

Další informace