Úpravy veřejné zeleně

Proběhne: 13. 9. 2017 17:00

Zveřejněno 9. 8. 2017

Další informace

Zeleň Řezáčova - dementi

K článku Brněnského deníku „Stromy v Komíně skáceli nelegálně, řekla inspekce"

Zveřejněno 31. 5. 2017

Další informace
Nesouhlas MČ Brno-Komín se silničním propojením v prostoru Medláneckého letiště

Nesouhlas MČ Brno-Komín se silničním propojením v prostoru Medláneckého letiště

Zabraňme zavedení tranzitní dopravy přes Komín

Zveřejněno 9. 2. 2017

Další informace
Informační tabule k projektu obnovy zeleně

Informační tabule k projektu obnovy zeleně

Projekt je spolufinancovaný z prostředků EU, prošel náročným posuzovacím procesem, vyjadřovala se k němu také Agentura ochrany přírody a krajiny.

Zveřejněno 26. 1. 2017

Další informace