pozvánka na KoKošt

pozvánka na KoKošt

Proběhne: 15. 11. 2018 – 30. 11. 2018

Bližší informace

https://www.sokolbrno.cz/aktuality/113/kokost

Zveřejněno 16. 8. 2018

Další informace

pozvánka na Vavřinecké hody

Proběhne: 11. 8. 2018 23:59 – 12. 8. 2018 23:59

Zveřejněno 20. 6. 2018

Další informace

POZVÁNKA na zasedání ZMČ

Proběhne: 20. 6. 2018 17:00 – 19:00

Zveřejněno 11. 6. 2018

Další informace

Pozvánka na sportovní den seniorů

Proběhne: 16. 6. 2018 10:00 – 14:00

Zveme Vás na sportovní den seniorů, který bude v sobotu 16.6.2018

v Brně-Řečkovicích od 10.00 hod.

Zájemci, hlaste se na sociálním oddělení ÚMČ Brno-Komín do 10.6.2018.

Hromadný sraz v sobotu 16.6.2018 v 9.15 hod. u Staré hasičky.

těšíme se na Vás.

Zveřejněno 4. 6. 2018

Další informace

Pozvánka na dětský den

Proběhne: 30. 5. 2018 – 3. 6. 2018

Zveřejněno 30. 5. 2018

Další informace

Upozornění na podvodné jednání

Proběhne: 30. 5. 2018 – 30. 6. 2018

Komínská pobočka České pošty nás aktuálně upozornila na případy, kdy starší občané byli osloveni ženou a mužem s tím, že provádějí kontrolu čísla inkasa (SIPO), a proto žádají o jeho předložení. Kontrolu zdůvodnili podezřením na existující chyby v těchto číslech. Česká pošta sděluje, že žádné oficiální kontroly tohoto typu neprobíhají. Za městskou část občany upozorňujeme na možné zneužití údajů a doporučujeme v takových případech kontaktovat městskou policii, linka 156. Městská policie obdržela od starostky  podnět na podezření na podvodné jednání.

Zveřejněno 30. 5. 2018

Další informace