VMO Žabovřeská - informace o uzavírce

V dubnu 2019 dojde k uzavření celého mostu nad VMO Žabovřeská, čímž dojde k omezení dopravy mezi směry Pisárky – Bystrc a Bystrc – Královo Pole. V souvislosti s tím budou stanoveny objízdné trasy, které se dotknou i území městské části Brno-Komín. Koordinace vedení objízdných tras je velmi náročná a není možné se území městské části vyhnout. Městská část se během přípravných jednání zasazovala o co možná nejmenší změny v lokalitě, která bude dotčena objízdnou trasou - např. zachování přechodů pro chodce, nicméně si je vědoma, že primárním požadavkem je v tomto případě především zachování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Veškeré připomínky dotčených městských části tak budou pousouzeny zejména z tohoto hlediska příslušným pracovištěm Policie České republiky.

V současné době ještě není ukončeno řízení o povolení uzavírky silnice I/42. Lze ale očekávat, že část objízdné trasy pro směr Bystrc – Královo Pole pro dopravu do 6,5t bude následující: Objízdná trasa začne na ul. Kníničská, odkud bude doprava vedena přes. ul. Veslařská – Hlavní – Štursova (s alternativou ul. Kroftova) – Královopolská, kde budou řidiči dále naváděni podle směru své jízdy. Tak jako okolní městské části i MČ Brno-Komín spoléhá v tomto případě zejména na policii, která bude zcela jistě v lokalitě zajišťovat zvýšený dozor. Přesný termín uzavírky není v současné době znám, počátek je plánován na začátek dubna 2019, předpokládané ukončení na srpen 2019 (tyto termíny však mohou být změněny s ohledem na průběh prací).

Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nejsou k dispozici přesné informace o objízdných trasách a termínech doporučujeme sledovat webové stránky úřadu, web společnosti Brněnské komunikace nebo v mapovou aplikaci ŘSD a dále lze některé informace (bez záruky jejich aktuálnosti) získat např. na soukromé webové stránce, která je věnována VMO Žabovřeská.

kalendář Zveřejněno 5. 3. 2019