Místní poplatek ze psů pro rok 2019

Upozorňujeme, že místní poplatek ze psů je splatný do 31.03.2019!!

Je možné jej uhradit 3 způsoby:

  1. Osobně na pokladně ÚMČ Brno-Komín, Vavřinecká 15, Brno, a to v běžných úředních hodinách úřadu. V případě, že neznáte variabilní symbol, který Vám byl přidělen, získáte jej v kanceláři č. 118 (přízemí vpravo), Mgr. Patricie Reinhardová.
  2. Bezhotovostním převodem na účet číslo 19-21026621/0100, a to pod přiděleným variabilním symbolem. Správný variabilní symbol je VŽDY nezbytné uvést, začíná čtyřčíslím 1501.... a je stejný jako v loňském roce. V opačném případě nebude platba správně přiřazena a Váš místní poplatek tak nebude uhrazen! Pokud svůj variabilní symbol neznáte, sdělíme Vám jej na e-mailu: reinhardova@komin.brno.cz. V případné žádosti o zaslání variabilního symbolu uveďte údaje vztahující se k poplatníkovi - jméno, příjmení, bydliště (uvedení pouze čísla psí  známky není dostačující).
  3. Složenkou typu A, kterou si vyzvednete a vyplníte přímo na poště (Česká pošta - poštovní poukázka A). Číslo účtu a variabilní symbol jsou stejné jako u platby převodem.

Další informace k místnímu poplatku ze psů získáte na následujícím odkazu.

 

kalendář Zveřejněno 13. 2. 2019