Pozvánka na sportovní den seniorů

Proběhne: 16. 6. 2018 10:00 – 14:00

Zveme Vás na sportovní den seniorů, který bude v sobotu 16.6.2018

v Brně-Řečkovicích od 10.00 hod.

Zájemci, hlaste se na sociálním oddělení ÚMČ Brno-Komín do 10.6.2018.

Hromadný sraz v sobotu 16.6.2018 v 9.15 hod. u Staré hasičky.

těšíme se na Vás.

16.6.2018_sportovni_den_senioru (PDF 752.46 kB)

kalendář Zveřejněno 4. 6. 2018