Upozornění na podvodné jednání

Proběhne: 30. 5. 2018 – 30. 6. 2018

Komínská pobočka České pošty nás aktuálně upozornila na případy, kdy starší občané byli osloveni ženou a mužem s tím, že provádějí kontrolu čísla inkasa (SIPO), a proto žádají o jeho předložení. Kontrolu zdůvodnili podezřením na existující chyby v těchto číslech. Česká pošta sděluje, že žádné oficiální kontroly tohoto typu neprobíhají. Za městskou část občany upozorňujeme na možné zneužití údajů a doporučujeme v takových případech kontaktovat městskou policii, linka 156. Městská policie obdržela od starostky  podnět na podezření na podvodné jednání.

kalendář Zveřejněno 30. 5. 2018