Kandidáti

Podle § 26 odst. 10 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo vnitra informuje od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o registraci kandidátní listiny nebo o odmítnutí kandidátní listiny o kandidátech, kteří ve volbě prezidenta republiky, která se bude konat ve dnech 12. a 13. ledna 2018, kandidují, a to v rozsahu údajů uváděných na hlasovacím lístku.

U kandidátů (abecedně řazených) se uvádějí údaje o jménu, příjmení, pohlaví, věku ke druhému dni volby prezidenta republiky, zaměstnání nebo povolání, popřípadě akademickém nebo jiném titulu, obci, kde je přihlášen kandidát k trvalému pobytu a jeho příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí nebo že je bez politické příslušnosti. Dále se uvádí, zda je kandidát navržen poslanci, senátory nebo navrhujícím občanem.

 

prof. Ing. Jiří  D R A H O Š, DrSc., dr. h. c.
muž, 68 let, fyzikální chemik, Praha, bez politické příslušnosti, navržen navrhujícím občanem

Mgr. Pavel  F I S CH E R
muž, 52 let, diplomat, Praha, bez politické příslušnosti, navržen senátory

Mgr. Petr  H A N N I G
muž, 71 let, vydavatel a producent, předseda strany, Praha, ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…, navržen poslanci

MUDr. Bc. Marek  H I L Š E R, Ph.D.
muž, 41 let, lékař, vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník, Praha, bez politické příslušnosti, navržen senátory

Mgr. Michal  H O R Á Č E K, Ph.D.
muž, 65 let, spisovatel, textař a sociální antropolog, Roudnice nad Labem, bez politické příslušnosti, navržen navrhující občankou

RNDr. Jiří  H Y N E K
muž, 57 let, prezident a výkonný ředitel Asociace bezpečnostního a obranného průmyslu České republiky, Jesenice, REALISTÉ, navržen poslanci

Ing. Vratislav  K U L H Á N E K, Dr. h. c.
muž, 74 let, podnikatel, Praha, Občanská demokratická aliance, navržen poslanci

Ing. Mirek  T O P O L Á N E K
muž, 61 let, manažer, Praha, bez politické příslušnosti, navržen senátory

Ing. Miloš  Z E M A N
muž, 73 let, ekonom, Praha, Strana Práv Občanů, navržen navrhující občankou

Základní informace pro voliče

            info k volbám KZ (DOC 36 kB)

Voličské průkazy

voličské průkazy (DOCX 18.85 kB)