Odbor stavební ÚMČ Brno-Komín vykonává státní správu jako obecný stavební úřad, jako speciální stavební úřad na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích a jako vodoprávní úřad, povoluje stavební činnost v území, stanovuje podmínky pro umístění staveb v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, povoluje stavby a jejich změny, terénní úpravy a zařízení, užívání a odstraňování staveb, provádí kontrolní činnost a vede řízení o přestupcích a správních deliktech na úseku územního řízení a stavebního řádu.

 

VEDOUCÍ ODBORU

Ing. Zdeněk Nývlt, CSc. (kancelář č.214)

 

Referenti stavebního úřadu

Ing. Aleksandra Ručková Sala, Ph.D. (kancelář č.212)

Ing. Petra Kuběnová (kancelář č.212)

Ing. Renata Honzíková (kancelář č. 213)

 

Žádosti stavebního úřadu