Magdalena Maceková - předsedkyně
Bohuslav Chalupa
Petr Kuba
Karel Štěpán
Jan Starý
Petr Soldan
zástupce Policie České republiky