Petr Čermák - předseda
Jana Unčovská
Jarmila Iqbalová
Marek Zeman
Ivana Golešová
Magdalena Maceková
Jana Pekárová