Rada městské části Brno-Komín má 5 členů ikona P r o g r a m o v é p r o h l á š e n í 2014-2018_web (PDF 305.21 kB)

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. 

Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání a musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí.