Aktuálně probíhající změny platného ÚPmB na území Komína:

 

  • Změna ÚPmB – B176_p111_22_MC_Komin
    Cílem změny je prověřit změnu funkčního a prostorového využití bývalého zemědělského areálu ve vazbě na navržení optimálního zohlednění navazujícího území a sledovaných záměrů v dané lokalitě a to včetně návrhu zajištění ploch veřejného prostranství, základní občanské vybavenosti území podle územní studie "Komín, Palcary-jih".