Vážení občané městské části  Brno-Komín.

Dovolujeme si Vám nabídnout stručné svědectvío čvtrtstoletí trvající sportovní epoše, kteráve své době byla významnou součástí komínskéhosportovního dění a pozoruhodným způsobem ovlivnilanejen sportovní život tohoto, tehdy málovýznamného předměstí města Brna.

V Sokolské jednotě, která v Komíně vzniklav r. 1905 a oslaví v příštím roce stoletéjubileum, došlo v roce 1939 k založení sportovníhooddílu české házené.

Pro informaci současníků uvádím, že jdeo jedinou ryze českou míčovou hru. Česká házenázapustila své kořeny v řadě měst a obcí našehomladého státu i přímo v Brně a okolí. V SokoleKomín se stal jejím propagátorem a zakladatelempan Beneš, který se tehdy přiženil do rodinnéhodomku v Dělnické ulici. Nejprve vzniklo družstvodorostenců, které se brzy přihlásilo do základnísoutěže. Dle vzpomínek dosud žijících pamětníkůbylo historicky první utkání dorostu sehráno napodzim r. 1939 v Brně - Heršpicích. Družstvonastoupilo ve složení: kapitán Vladimír Kachlík,zvaný Habán, Milan Drahovzal, Jaroslav Špaček,Josef Mašek, Jan Staněk /Knedla/ Jiří Blažeka Jan Kristen.

Protože byla za války činnost Sokolazastavena, pokračoval oddíl házené pod hlavičkouS.K.Komín, kde si jej vzali pod svou ochranukomínští fotbalisté. Věnovali jim starší kopačky,(dresy měli tradiční černé svoje) a dělili se snimi o hřiště u Sokolovny.

Dorostenci brzy přešli do mužské kategorie,přidávali se noví hráči a ti zkušenějšívychovávali další generace dorostenců a žáků.Hráli se soutěže v rámci brněnska i mistrovstvíMoravy. Pořádaly se různém turnaje a jeden z nich"Memoriál Boži Volejníka", se pořádal po válcekaždoročně i u nás na hřišti u Sokolovny. V roce1950 zahájily svoji úspěšnou sportovní dráhui dorostenky. Komínská házená měla dobrý zvuka patřila vždy k nejlepším brněnským oddílům.Za vrcholné období lze považovat u žen léta1954-56 a u mužů léta 1954 -58, kdy obě složkyhrály s úspěchem nejvyšší soutěž - 1.ligu. Komínse tak stal, díky sportovním zprávám v dennímtisku, známým u sportovní veřejnosti v celérepublice. Stovky nadšených komínských příznivcůchodilo naše hráče pravidelně povzbuzovat v jejichsportovních kláních. V roce 1957 však většinahráček svoji činnost ukončila a nastoupily hráčkymladší a méně zkušené. které pak hrály krajskousoutěž i u mužů nastal pomalý ústup ze slávy.V roce 1959 muži vyhráli oblastní soutěž apostoupili do II.ligy, kde odehráli ještě dvaročníky se střídavými úspěchy. 28. října 1961uspořádal oddíl házené na svém hřišti malý turnaj,na kterém se sešlo přes 40 současných i bývalýchkomínských hráčů. 2 roky nato česká házená vKomíně skončila. V sezóně 1963-64 hraje družstvomužů ještě základní soutěž v mezinárodní házené,kterou na podzim s přehledem vyhrálo. Nakonec všakpo odchodu nejlepších hráčů skončilo čtvrté a tobyla i labutí píseň komínské házené.0bdobí urputných sportovních bojů, slavných výheri méně slavných porážek po 25 letech skončilo.U žen se vystřídaly 2 hráčské generace u mužůnejméně 4. Celkem to bylo více než 100 hráčůa hráček, kteří na hřišti házené u Sokolovnynechali kus svého života. V tomto roce uplyne65 let od založení oddílu české házené v SokoleKomín a 40 let od ukončení jeho činnosti.Česká házená byla ryze amatérským sportem.Hráči jezdili na zápasy za svoje peníze,protože vstupné nemohlo náklady uhradit. Účast vcelostátních soutěžích byla pro mnohé velkoufinanční zátěží. Byl nedostatek funkcionářů,a hlavně nedostatek obětavých a přitomkvalifikovaných trenérů. Vrcholový amatérský sportdnes neexistuje. Tehdy byl jen pro bohaté a tojsme my nikdy nebyli.

Dodnes se scházejí každoročně bývalí hráči ahráčky v počtu kolem 40, aby si na svou sportovníminulost zavzpomínali.