Vážení občané městské části  Brno-Komín.

Dovolujeme si Vám nabídnout stručné svědectvío čvtrtstoletí trvající sportovní epoše, kteráve své době byla významnou součástí komínskéhosportovního dění a pozoruhodným způsobem ovlivnila nejen sportovní život tohoto, tehdy málovýznamného předměstí města Brna.

V Sokolské jednotě, která v Komíně vznikla v r. 1905 a oslaví v příštím roce stoleté jubileum, došlo v roce 1939 k založení sportovního oddílu české házené.

Pro informaci současníků uvádím, že jdeo jedinou ryze českou míčovou hru. Česká házená zapustila své kořeny v řadě měst a obcí našeho mladého státu i přímo v Brně a okolí. V Sokole Komín se stal jejím propagátorem a zakladatelem pan Beneš, který se tehdy přiženil do rodinného domku v Dělnické ulici. Nejprve vzniklo družstvo dorostenců, které se brzy přihlásilo do základní soutěže. Dle vzpomínek dosud žijících pamětníků bylo historicky první utkání dorostu sehráno na podzim r. 1939 v Brně - Heršpicích. Družstvo nastoupilo ve složení: kapitán Vladimír Kachlík, zvaný Habán, Milan Drahovzal, Jaroslav Špaček, Josef Mašek, Jan Staněk /Knedla/ Jiří Blažek a Jan Kristen.

Protože byla za války činnost Sokola zastavena, pokračoval oddíl házené pod hlavičkou S. K .Komín, kde si jej vzali pod svou ochranu komínští fotbalisté. Věnovali jim starší kopačky, (dresy měli tradiční černé svoje) a dělili se s nimi o hřiště u Sokolovny.

Dorostenci brzy přešli do mužské kategorie, přidávali se noví hráči a ti zkušenější vychovávali další generace dorostenců a žáků. Hráli se soutěže v rámci brněnska i mistrovství Moravy. Pořádaly se různém turnaje a jeden z nich"Memoriál Boži Volejníka", se pořádal po válce každoročně i u nás na hřišti u Sokolovny. V roce1950 zahájily svoji úspěšnou sportovní dráhu i dorostenky. Komínská házená měla dobrý zvuk a patřila vždy k nejlepším brněnským oddílům. Za vrcholné období lze považovat u žen léta 1954-56 a u mužů léta 1954 -58, kdy obě složky hrály s úspěchem nejvyšší soutěž - 1. ligu. Komín se tak stal, díky sportovním zprávám v denním tisku, známým u sportovní veřejnosti v celé republice. Stovky nadšených komínských příznivců chodilo naše hráče pravidelně povzbuzovat v jejich sportovních kláních. V roce 1957 však většina hráček svoji činnost ukončila a nastoupily hráčky mladší a méně zkušené. které pak hrály krajskou soutěž i u mužů nastal pomalý ústup ze slávy. V roce 1959 muži vyhráli oblastní soutěž a postoupili do II. ligy, kde odehráli ještě dva ročníky se střídavými úspěchy. 28. října 1961 uspořádal oddíl házené na svém hřišti malý turnaj, na kterém se sešlo přes 40 současných i bývalých komínských hráčů. 2 roky nato česká házená v Komíně skončila. V sezóně 1963-64 hraje družstvo mužů ještě základní soutěž v mezinárodní házené, kterou na podzim s přehledem vyhrálo. Nakonec však po odchodu nejlepších hráčů skončilo čtvrté a to byla i labutí píseň komínské házené. Období urputných sportovních bojů, slavných výher i méně slavných porážek po 25 letech skončilo. U žen se vystřídaly 2 hráčské generace u mužů nejméně 4. Celkem to bylo více než 100 hráčů a hráček, kteří na hřišti házené u Sokolovny nechali kus svého života. V tomto roce uplyne 65 let od založení oddílu české házené v Sokole Komín a 40 let od ukončení jeho činnosti.Česká házená byla ryze amatérským sportem. Hráči jezdili na zápasy za svoje peníze, protože vstupné nemohlo náklady uhradit. Účast v celostátních soutěžích byla pro mnohé velkou finanční zátěží. Byl nedostatek funkcionářů, a hlavně nedostatek obětavých a přitom kvalifikovaných trenérů. Vrcholový amatérský sport dnes neexistuje. Tehdy byl jen pro bohaté a to jsme my nikdy nebyli.

Dodnes se scházejí každoročně bývalí hráči a hráčky v počtu kolem 40, aby si na svou sportovní minulost zavzpomínali.