Předseda

Eva Beranová
 

Tajemník

Monika Marková
 

Členové

Ludmila Caletková
Ondřej Kadaňka
Jana Pitnerová
Šárka Lokajová
Petra Hanzalová
Tomáš Machalický
 
(jména jsou uvedená bez titulů)
 

Komise se schází dle potřeby, cca 1x měsíčně.