přednáška ČHMÚ

Dne 31.1.2018 proběhla v Klubu seniorů přednáška Mgr. Roberta Skeřila, vedoucího oddělení ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ v Brně na téma "Čistota ovzduší a jeho vliv na lidské zdraví.

 

exkurze v Technickém muzeu

Dne 7.2. jsme s Klubem seniorů navštívili Technické muzeum, kde jsme si prohlédli aktuální expozice. Skvělou průvodkyní nám byla PhDr. Taťána Slavíková.

 

 

 

 

návštěva vily Low Beer

 

podzimní dýňové odpoledne

 

návštěva výstavy orchideí

 

návštěva výstavy Chvála sběratelství

24.1. jsme s komínským Klubem seniorů navštívili výstavu Chvála sběratelství v Moravském zemském muzeu. Skvělým průvodcem celou výstavou nám byl RNDr. Miroslav Šebela, vedoucí zoologického oddělení MZM